Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Gotovina i drugi - "Operacija Oluja"

Ante Gotovina, Ivan Čermak, Mladen Markač

Vesti 419

HAG/DEN HAAG | 05.03.2010.

NEZNANJE ENGLESKOG KAO ALIBI

Odbrana Ante Gotovine ukazuje da general HV Ivan Jurić u avgustu 1995. godine nije govorio engleski jezik, pa da tako prilikom susreta u selu Kistanje nije mogao reći kanadskim posmatračima da je cilj "akcije čišćenja" da se "četnici više nikada ne vrate u Krajinu", kako je svedočeći za optužbu tvrdio kanadski obaveštajac
HAG/DEN HAAG | 04.03.2010.

"MISTERIJA" ZLOČINA U KISTANJU

Drugi svedok Pretresnog veća – bivši bojnik hrvatske vojne policije Ivan Jurić – tvrdio da tokom posete krajinskom selu Kistanju neposredno nakon operacije "Oluja" nije video "ništa izvanredno", pa mu je predsedavajući sudija predočio izveštaje pripadnika UN ali i hrvatske obaveštajne službe u kojima se navodi da je selo u plamenu, a da leševi "zaudaraju" i zamolio ga da pomogne veću da razreši "tu misteriju"
HAG/DEN HAAG | 26.02.2010.

MINE KOJE UBIJAJU SAMO SRBE

Bivši hrvatski ministar Jure Radić tvrdi da nije bilo bezbednosnih uslova da se Srbi vrate u Krajinu nakon "Oluje", jer su povratnici, između ostalog, bili izloženi riziku stradanja od zaostalih mina, pa su ga sudije pitale zašto je u isto vreme Hrvatima omogućena puna sloboda kretanja po oslobođenom području
HAG/DEN HAAG | 25.02.2010.

DA LI JE "KROATIZIRATI" ISTO ŠTO I "EUROPIZIRATI"?

Bivši hrvatski ministar za obnovu i razvoj Jure Radić objasnio zašto smatra da je kninski grafit "Čedo, ne bu'š se vrnul" iz avgusta 1995. godine odavao sliku "jedinstva hrvatskog naroda" a ne netrpeljivosti prema Srbima izbeglim tokom operacije "Oluja". O Tuđmanovom nastojanju da Muslimane "kroatiziranjem" približiti zapadnoj civilizaciji
HAG/DEN HAAG | 24.02.2010.

KAKO SU SRBI, HRVATI I BOŠNJACI POSTALI – HRVATI

Upitan da pojasni svoj predlog predsedniku Tuđmanu da se nakon operacije "Oluja" u jednom delu Hrvatske Srbe treba ograničiti na udeo "do deset odsto", bivši hrvatski ministar za obnovu i razvoj Jure Radić, svedočeći na poziv Pretresnog veća, rekao da je pod Srbima podrazumevao samo one koji su sa puškom u ruci napadali Hrvatsku, a pod Hrvatima sve lojalne građane, bez obzira da li su bili Srbi, Hrvati ili Bošnjaci
HAG/DEN HAAG | 18.02.2010.

DNEVNIK KNINSKIH POSMATRAČA NIJE U ARHIVAMA EU

U odgovoru na zahtev Pretresnog veća da dostavi "detaljniji" izveštaj o koracima preduzetim na pronalaženju dnevnika evropskih posmatrača iz Knina iz vremena "Oluje", koji potražuje Gotovinina odbrana, generalni sekretar Saveta EU Pjer de Boasje naveo da posle pretrage više od 200.000 dokumenata kninski dnevnik nije pronađen i uputio veće da se u daljoj potrazi obrati zemljama članicama Evropske posmatračke misije
HAG/DEN HAAG | 05.02.2010.

PRETRESNO VEĆE: "EU DA DOSTAVI DETALJNIJI IZVEŠTAJ"

Nezadovoljno poslednjim uopštenim izveštajem EU o koracima preduzetim na pronalaženju dnevnika evropskih posmatrača iz Knina, koji potražuje Gotovinina odbrana, Pretresno veće uputilo "hitan" poziv generalnom sekretaru Saveta EU u kojem se zahteva da u roku od 14 dana dostavi detaljnije informacije o pretrazi evropskih arhiva
HAG/DEN HAAG | 03.02.2010.

SEDAM SVEDOKA VEĆA NA SUĐENJU ZA "OLUJU"

U današnjem nalogu o rasporedu navedeno da će suđenje generalima Gotovini, Čermaku i Markaču biti nastavljeno 24. februara iskazom prvog od sedam svedoka Pretresnog veća
HAG/DEN HAAG | 27.01.2010.

VEĆE POZIVA SVEDOKE NA SUĐENJU ZA "OLUJU"

Na današnjoj administrativnoj raspravi na suđenju generalima Gotovini, Čermaku i Markaču saopšteno da će Pretresno veće pre zaključenja procesa pozvati nekoliko svedoka, čija imena danas nisu saopštena
HAG/DEN HAAG | 19.01.2010.

ZAVRŠEN DOKAZNI POSTUPAK MLADENA MARKAČA

Poslednji svedok Markačeve odbrane Tomislav Penić rekao da je Republika Hrvatska donošenjem zakona o amnestiji pokazala dobru volju opraštajući krajinskim Srbima učešće u oružanoj pobuni i "svaku zaluđenost, vikanje na barikadi, svaku skrivenu pušku". Franjo Tuđman o svojim zatvorskim danima...

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.