Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Gotovina i drugi - "Operacija Oluja"

Ante Gotovina, Ivan Čermak, Mladen Markač

Vesti 419

HAG/DEN HAAG | 30.08.2010.

TUŽILAC: "SPORNI SU ZLOČINI, A NE OLUJA"

U završenoj reči na suđenju generalima Gotovini, Čermaku i Markaču tužilac naglasio da nikada nije tvrdio da je Hrvatska imala plan ili politiku da protera krajinske Srbe, već da su to uradili hrvatski zvaničnici uključeni u udruženi zločinački poduhvat koji je predvodio predsednik Tuđman, a u kojem su učestvovala i trojica optuženih
HAG/DEN HAAG | 20.07.2010.

NOVA OPSEŽNA PRETRAGA ARHIVA EU BEZ REZULTATA

Savet EU dostavio novo pismo Tribunalu u kojem se navodi da je do sada Gotovininoj odbrani dostavljeno više od 10 izveštaja Kninskog regionalnog centra Evropske posmatračke misije iz avgusta 1995. godine, ali da nema pouzdanih pokazatelja da je dnevnik kninskih posmatrača u to vreme uopšte sačinjen, kako to tvrde branioci
HAG/DEN HAAG | 08.07.2010.

KRAĆE ODLAGANJE ZAVRŠNIH REČI NA SUĐENJU ZA "OLUJU"

Završne reči strana na suđenju hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču odložene za pet dana i biće održane od 30. avgusta do 2. septembra ove godine
HAG/DEN HAAG | 05.07.2010.

ODBAČENA ŽALBA MARKAČEVE I ČERMAKOVE ODBRANE

Iskazi dopunskih svedoka optužbe o Čermakovoj ulozi u prikrivanju ubistva petoro srpskih staraca u krajinskom selu Grubori ostaju u sudskom spisu, budući da je odbačena žalba odbrane na nedavno ponovno otvaranje tužiočevog dokaznog postupka
HAG/DEN HAAG | 17.06.2010.

ZAVRŠNE REČI U PREDMETU "OLUJA" KRAJEM AVGUSTA

Suđenje generalima Gotovini, Čermaku i Markaču biće okončano iznošenjem završnih argumenata strana od 25. do 27. avgusta ove godine
HAG/DEN HAAG | 11.06.2010.

KO JE OD MRTVIH CIVILA U GRUBORIMA PRAVIO VOJNIKE?

Skinuta oznaka poverljivosti sa prošlonedeljnog svedočenja trojice hrvatskih policajaca čijim je iskazima optužba nastojala da dokaže da je general Ivan Čermak 27. avgusta 1995. godine naložio ili predložio da se pored mrtvih civila u selu Grubori ostave puške kako bi izgledalo da su poginuli u oružanom sukobu. Svedoci Čermakove odbrane, koji su takođe učestvovali u uklanjanju leševa iz Grubora, tvrdili su juče da nisu čuli takav nalog ili predlog
HAG/DEN HAAG | 11.06.2010.

KRAJ IZVOĐENJA DOKAZA NA SUĐENJU ZA ZLOČINE U "OLUJI"

Dokazni postupak na suđenju hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču zaključen danas posle više od dve i po godine i 145 svedočenja, uz malu rezervu da bi neka od strana još mogla zatražiti "dopunsko" izvođenje dokaza. Ako do toga ne dođe, završne reči optužbe i odbrane će biti saslušane u drugoj polovini avgusta ili početkom septembra
HAG/DEN HAAG | 10.06.2010.

JAVNI ODGOVOR NA TAJNE ISKAZE

Dodatni svedoci odbrane Ivana Čermaka opisali šta se dešavalo tokom asanacije terena u krajinskim selima Strmica i Grubori 27. avgusta 1995. godine, odgovarajući tako na navode iznesene u prošlonedeljnom dodatnom dokaznom postupku optužbe. Teško je, međutim, reći o čemu se tačno radi, budući da su transkripti iskaza tužiočevih svedoka i dalje nedostupni javnosti, uprkos odluci veća od 7. juna kojom su ukinute "privremene zaštitne mere"
HAG/DEN HAAG | 03.06.2010.

OKONČANA "PRIVREMENO POVERLJIVA" SVEDOČENJA NA SUĐENJU ZA "OLUJU"

Pred kraj današnjeg radnog dana predsedavajući sudija Ori obelodanio identitet trojice "dopunskih" svedoka optužbe koji su prethodnih dana saslušani na zasedanjima zatvorenim za javnost. Radi se o Jozi Bilobrku, Antoniju Gerovcu i Željku Mikuliću, čiji će iskazi uskoro postati javno dostupni
HAG/DEN HAAG | 02.06.2010.

"PRIVREMENO POVERLJIVA" SVEDOČENJA

Iskazi trojice svedoka u ponovo otvorenom dokaznom postupku optužbe na suđenju hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču održaće se, prema odluci veća, na zasedanju zatvorenom za javnost, s tim da je predsedavajući sudija naglasio da se radi o "privremenoj meri", odnosno da će javnost naknadno biti upoznata sa sadržajem njihovih svedočenja

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.