Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Gotovina i drugi - "Operacija Oluja"

Ante Gotovina, Ivan Čermak, Mladen Markač

Vesti 419

HAG/DEN HAAG | 14.04.2008.

KOLIKO JE MRTVIH BILO U KNINSKOJ BOLNICI

Dok svedokinja optužbe tvrdi da je prvog dana "Oluje" u kninsku bolnicu doneto oko 120 leševa poginulih, odbrana predočava dokument hrvatskog MUP prema kojem su hrvatske snage, kada su 5. avgusta 1995. ušle u bolnicu, u njenoj mrtvačnici pronašle samo 16 mrtvih tela
HAG/DEN HAAG | 11.04.2008.

"ORGANIZOVANO" ILI "UREDNO" KRETANJE IZBEGLICA

Ukazujući da je za egzodus Srba iz Krajine avgustu 1995. godine odgovorna vlast Republike Srpska Krajina a ne hrvatske snage, branilac generala Ante Gotovine podsetio svedoka optužbe Edvarda Flina da je i sam u jednoj od izjava rekao da se radilo o "dobro organizovanom kretanju" izbeglica, nakon čega se ovaj ispravio rekavši da je prikladniji termin za to "uredno kretanje"
HAG/DEN HAAG | 10.04.2008.

ODBRANA: ČERMAK JE "KOORDINIRAO" A NE NAREĐIVAO

U unakrsnom ispitivanju svedoka optužbe Edvarda Flina, branilac Ivana Čermaka je ukazivao da su njegova ovlašćenja – kao zapovednika "zbornog mesta Knin" - bila da "koordinira" civilnu i vojnu policiju i civilne vlasti - a ne da im naređuje, zatim da osigura funkcionisanje komunalnih službi i, naročito, da "pomogne UN"
HAG/DEN HAAG | 09.04.2008.

SISTEMATSKA KAMPANJA PALJENJA I RAZARANJA

Na suđenju hrvatskim generalima optuženim za zločine u "Oluji" počelo svedočenje Edvarda Flina, šefa Akcionog tima UN za ljudska prava koji je od 7. avgusta do 17. septembra 1995. godine bio očevidac pljački, paljevina, razaranja i pronalaženja leševa ubijenih civila u krajinskom Sektoru Jug
HAG/DEN HAAG | 08.04.2008.

JEDAN OBLAK DIMA IZ SEDAM RAZLIČITIH UGLOVA

Kako su kamerman i režiser "Zastava filma" – filmske produkcije bivše JNA i VJ – na početku "Oluje" 4. avgusta 1995. godine jedan visoki oblak gustog crnog dima snimili iz sedam različitih uglova, kako bi stvorili utisak o sedam oblaka dima na različitim mestima u Kninu
HAG/DEN HAAG | 07.04.2008.

SLIKOM NA SLIKU NA SUĐENJU ZA "OLUJU"

Nakon što je tužilac tokom glavnog ispitivanja zaštićenog svedoka "6" prikazao snimke granatiranja Knina 4. avgusta 1995. godine, odbrana generala Gotovine uzvratila snimcima čuvenog Miloševićevog govora na Gazimestanu 27. juna 1989. i "događanja naroda" u Dalmatinskom Kosovu 11 dana kasnije
HAG/DEN HAAG | 14.03.2008.

VOJSKA "STRAŠNIJA" OD POLICIJE

Zaštićena svedokinja "136" na suđenju generalima Gotovini, Čermaku i Markaču tvrdi da su joj susreti sa hrvatskim vojnicima posle "Oluje" bili mnogo strašniji nego sa policijom i da su na vojnim punktovima posmatrački timovi UN, za koje je radila kao prevodilac, bili sprečavani da uđu u sela kako ne bi videli tragove zločina nad srpskim civilima
HAG/DEN HAAG | 13.03.2008.

PRVI SVEDOK OPTUŽBE NA SUĐENJU ZA "OLUJU"

Zaštićena svedokinja "136" je u periodu na koji se odnosi optužnica protiv generala Gotovine, Čermaka i Markača bila terenski prevodilac u bazi UN u Kninu, gde su dva meseca pre "Oluje" pravljeni spiskovi za evakuaciju što je, po odbrani, podstaklo strah među civilnim stanovništvom
HAG/DEN HAAG | 12.03.2008.

ODBRANA: GOTOVINA PORAZIO MLADIĆA I DONEO MIR BOSNI

Branioci generala Ante Gotovine negiraju teze optužbe o prekomernom granatiranju Knina i prisilnom iseljavanju civilnog stanovništva, priznaju da je bilo nekih zločina – istina ne u razmerama opisanim u optužnici – ali ukazuju da su civilne vlasti već 6. avgusta preuzele nadležnosti i odgovornosti za sigurnost u tom području, dok se Gotovina vratio svom "glavnom zadatku": zaustavljanju Mladićeve VRS
HAG/DEN HAAG | 11.03.2008.

TUŽILAC: NEMA VOJNOG OPRAVDANJA ZA ZLOČINE NAD CIVILIMA

Zločini nad srpskim civilima za koje su optuženi generali Gotovina, Čermak i Markač – istaknuto je u uvodnoj reči tužilaštva na početku suđenja za "Oluju" – nisu počinjeni u "žaru borbe" i nisu bili "neizbežne i izolovane posledice oružanog sukoba". Sutra uvodna reč odbrane Ante Gotovine

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.