Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Gotovina i drugi - "Operacija Oluja"

Ante Gotovina, Ivan Čermak, Mladen Markač

Vesti 419

HAG/DEN HAAG | 26.01.2012.

NA PROLEĆE ŽALBENA RASPRAVA U PREDMETU HRVATSKIH GENERALA

Rasprava po žalbama Ante Gotovine i Mladena Markača održaće se "na proleće", najavio je predžalbeni sudija Teodor Meron na redovnoj statusnoj konferenciji. Zdravlje Gotovine "u redu". Stanje Markača "nije dobro" ali "zdravstvene službe poduzimaju odgovarajuće mere"
HAG/DEN HAAG | 24.01.2012.

TUŽILAC: ODBACITI ZAHTEV AMERIČKIH EKSPERATA

Odgovor tužilaštva na podnesak 12 vojnih veštaka koji u svojstvu "prijatelja suda" traže da se odbace navodi prvostepene presude u predmetu hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača. "Tužilaštvo smatra da podnesak ne može da bude od koristi Žalbenom veću", da je njegov sadržaj "irelevantan" a da podnosioci "nisu objektivni i nepristrasni"
HAG/DEN HAAG | 13.01.2012.

AMERIČKI EKSPERTI: "ODBACITI NAVODE O PROTIVPRAVNOM ARTILJERIJSKOM NAPADU NA KRAJINU"

Dvanaest vojnih eksperata, među kojima i veštak odbrane generala Ante Gotovine, pozvali Žalbeno veće Tribunala da odbaci navode prvostepene presude o protivpravnom artiljerijskom napadu na civile u krajinskim gradovima za vreme operacije "Oluja"i ujedno upozorili na važnost žalbene presude za razvoj međunarodnog humanitarnog prava
HAG/DEN HAAG | 05.12.2011.

GOTOVINA TRAŽI "TOPNIČKE DNEVNIKE" OD UN

Odbrana traži od Žalbenog veća izdavanje naloga Ujedinjenim nacijama za dostavljanje "topničkih dnevnika" HV iz vremena operacije "Oluja" koji navodno sadrže informacije od značaja za obaranje prvostepene presude kojom su Ante Gotovina i Mladen Markač zbog zločina nad srpskim civilima osuđeni na 24 odnosno 18 godina zatvora
HAG/DEN HAAG | 16.11.2011.

ODBIJEN GOTOVININ ZAHTEV ZA OBAVEZUJUĆI NALOG SRBIJI

Žalbeno veće zaključilo da je tokom prvostepenog postupka već izvedeno dovoljno dokaza o razlozima za odlazak Srba iz Krajine i da Gotovinina odbrana nije pokazala da bi dodatni dokumenti koje traži od Republike Srbije mogli "odlučno uticati" na zaključke Pretresnog veća
HAG/DEN HAAG | 03.10.2011.

ODBRANA: "OSLOBODITI GOTOVINU UPRKOS TUŽIOČEVOM PROTIVLJENJU"

Branioci smatraju da tužilac u odgovoru na žalbeni podnesak odbrane nije ponudio argumente koji bi mogli da odvrate Žalbeno veće od poništavanja presude kojom je hrvatski general osuđen na 24 godine zatvora
HAG/DEN HAAG | 30.09.2011.

TUŽILAC: "POTVRDITI KAZNE GOTOVINI I MARKAČU"

U odgovoru na žalbene podneske hrvatskih generala, optužba smatra da treba odbaciti sve žalbene osnove kojima se negira postojanje udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem proterivanja Srba iz Krajine i učešće dvojice osuđenih u njima
HAG/DEN HAAG | 29.09.2011.

GOTOVINA I MARKAČ U SUDNICI PRVI PUT NAKON PRESUDE

Prvo pojavljivanje hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača u sudnici nakon prvostepene presude za zločine nad Srbima za vreme i nakon operacije Oluja. Rekordno kratka statusna konferencija na kojoj se raspravljalo o toku žalbenog postupka
HAG/DEN HAAG | 27.09.2011.

GOTOVINA SE TUŽI NA HRVATSKU

Branioci hrvatskog generala zahtevaju izdavanje naloga Republici Hrvatskoj da obustavi krivično gonjenje Marina Ivanovića, člana tima odbrane, i objasni zašto do sada to nije učinjeno iako je takav nalog sudsko veće već izdalo pre sedam meseci
HAG/DEN HAAG | 20.09.2011.

TUŽILAC: "ODBACITI GOTOVININ ZAHTEV ZA OBAVEZUJUĆI NALOG SRBIJI"

Optužba smatra da nema osnova za usvajanje ponovljenog zahteva Gotovinine odbrane kojim se traži izdavanje naloga srpskim vlastima da dostave dokumente za koje branioci veruju da bi im mogli biti od pomoći u žalbenom postupku

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.