Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Gotovina i drugi - "Operacija Oluja"

Ante Gotovina, Ivan Čermak, Mladen Markač

Vesti 419

HAG/DEN HAAG | 11.08.2012.

ODBRANA: "GOTOVINA NE MOŽE BITI OSUĐEN PO ALTERNATIVNIM OBLICIMA ODGOVORNOSTI"

Branioci hrvatskog generala smatraju da Žalbeno veće nema pravo da se bavi razmatranjem komandne odgovornosti njihovog klijenta, budući da tužilac tako nešto nije zahtevao u svom žalbenom podnesku
HAG/DEN HAAG | 20.07.2012.

KOJI OBLIK ODGOVORNOSTI ZA GOTOVINU I MARKAČA?

Ako bi Gotovina i Markač u žalbenom postupku bili oslobođeni krivice za artiljerijski napad na krajinske gradove ili za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, treba li ih proglasiti odgovornim po komandnoj odgovornosti ili za pomaganje i podržavanje zločina? Tužilaštvo ima rok do 10. avgusta ove godine na zahtev Žalbenog veća odgovori na ta hipotetička pitanja, kako bi sudijama pomoglo u "pravičnom razrešenju" žalbenog postupka
HAG/DEN HAAG | 14.05.2012.

MARKAČEVA ODBRANA RUŠI "KULU OD KARATA"

Odbrana bivšeg zapovednika hrvatske specijalne policije smatra će prvostepena presuda pasti kao "kula od karata" a optuženi biti oslobođen, dok tužilac ukazuje na Markačevu ulogu u planiranju proterivanja Srba u Krajine, protivpravnom granatiranju Gračaca, kao i ubistvima civila i razaranju njihove imovine. Optuženi se Žalbenom veću obratili na različitim jezicima, ali sa sličnim porukama
HAG/DEN HAAG | 14.05.2012.

ODBRANA GOTOVINE NEGIRA NEZAKONITE NAPADE NA CIVILE

U prvom delu današnje žalbene rasprave u predmetu "Oluja", argumente razmenili branioci generala Ante Gotovine i predstavnici tužilaštva. Branioci negiraju zaključak prvostepene presude o udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem trajnog uklanjanja srpskih civila iz Krajine, ostvarenog uz pomoć nezakonitog napada na civile u Kninu i drugim krajinskim gradovima u avgustu 1995. godine
HAG/DEN HAAG | 24.04.2012.

DEFINISANA KLJUČNA PITANJA ZA ŽALBENU RASPRAVU U PREDMETU "OLUJA"

Žalbeno veće dostavilo stranama četiri ključna pitanja o kojima bi na raspravi od 14. maja trebalo da se izjasne. Pitanja se odnose na nalaz Pretresnog veća da artiljerijski napad Hrvatske vojske na krajinske gradove proglasi nezakonitim i, kao takvim, elementom udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem proterivanja Srba iz Krajine
HAG/DEN HAAG | 20.04.2012.

GOTOVINA I MARKAČ U SUDNICI UBRZO NAKON ŽALBENE RASPRAVE

Devet dana nakon rasprave po žalbama odbrana na kazne od 24 i 18 godina zatvora Anti Gotovini i Mladenu Markaču u istom predmetu će biti održana konferencija o stanju u postupku na kojoj će optuženi moći da pokrenu pitanja uslova pritvora i svog zdravstvenog stanja
HAG/DEN HAAG | 05.04.2012.

ŽALBENA RASPRAVA U PREDMETU GOTOVINE I MARKAČA 14. MAJA

Veće sudije Teodora Merona zakazalo raspravu na kojoj će branioci prezentovati žalbene argumente na prvostepenu presudu kojom su Ante Gotovina i Mladen Markač osuđeni na 24 i 18 godina zatvora, potom će uslediti odgovor optužbe i, eventualno, obraćanje optuženih
HAG/DEN HAAG | 14.02.2012.

ODBAČEN PODNESAK "PRIJATELJA SUDA" U PREDMETU HRVATSKIH GENERALA

Sudije "nisu ubeđene" da bi im u žalbenom postupku mogao biti od pomoći podnesak u kojem 12 prevashodno američkih eksperata traže odbacivanje dela presude Anti Gotovini i Mladenu Markaču o protivpravnom artiljerijskom napadu na srpske civile. Ključni razlozi za odbacivanje podneska – upitna objektivnost potpisnika i pokretanje pitanja koja su već obrađena od strane Pretresnog veća i u žalbenim podnescima strana
HAG/DEN HAAG | 08.02.2012.

ŽALBENO VEĆE: PRESUDA GENERALIMA NIJE OSUDA HRVATSKE

Odbačen zahtev Hrvatske da se uključi u predmet generala Gotovine i Markača koji se trenutno razmatra pred Žalbenim većem Tribunala. Zaključci prvostepene presude se, navodi se u današnjoj odluci, odnose se isključivo na individualnu krivičnu odgovornost konkretnih optuženih, a ne i na hrvatsku državu
HAG/DEN HAAG | 30.01.2012.

GOTOVININA ODBRANA: "PRIHVATITI STAVOVE AMERIČKIH EKSPERATA"

Branioci hrvatskog generala Ante Gotovine navode da se podnesak 12 američkih vojnih eksperata o (ne)zakonitom artiljerijskom napadu na krajinske gradove podudara sa njihovim žalbenim podneskom i traže da ga Žalbeno veće američkog sudije Teodora Merona uzme u razmatranje

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.