HAG/DEN HAAG | 10.07.2000.

PRIGOVORI NA NADLEŽNOST MEĐUNARODNOG SUDA

Slučaj SRJ protiv NATO

Osam zemalja-članica NATO, koje je SR Jugoslavija tužila da su prošlogodišnjom vazdušnom kampanjom nezakonito upotrebili silu protiv druge države i prekršili Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, uložilo je preliminarne prigovore na nadležnost Međunarodnog suda i prihvatljivost slučaja pokrenutog iz Beograda. Do odluke o ovim prigovorima, saopšteno je u Međunarodnom sudu, suspenduje se razmatranje suštine spora u slučaju SR Jugoslavija protiv Belgije, Kanade, Francuske, Nemačke, Italije, Holandije, Portugalije i Velike Britanije.

Slučaj SRJ protiv NATO pred Međunarodnim sudom u Hagu pokrenut je 29. aprila prošle godine zahtevom Beograda da ova najviša pravna instanca UN - koja rešava sporove između država - u vidu privremene mere naloži momentalno obustavljanje vazdušnih udara. Nakon trodnevne javne rasprave Međunarodni sud je odbio zahtev za privremenom merom, ali je prihvatio da raspravlja o suštini spora - nezakonitoj upotrebi sile i genocidu - pod uslovom da utvrdi da je za to nadležan. SR Jugoslaviji je postavljen rok da do 5. januara 2000. dostavi svoju pismenu argumentaciju kako o nadležnosti tako i o suštini spora, dok je drugoj strani - navedenim članicama NATO - naloženo da do 5. jula ove godine pismeno odgovore na argumentaciju Beograda.

U postavljenom roku, zemlje-članice NATO su uložile pomenute preliminarne prigovore na nadležnost Međunarodnog suda i prihvatljivost slučaja koji je pokrenuo Beograd. O tim će se prigovorima Međunarodni sud, kako je saopšteno, izjasniti na kraju specijalne procedure. Prvo će se od SR Jugoslavije tražiti da podnese pismeni odgovor na primedbe članica NATO, a zatim će se pred Sudom održati usmena rasprava o pitanjima nadležnosti i prihvatljivosti slučaja. Međunarodni sud će, saopšteno je u Hagu, naknadno odrediti rokove u kojima će se odvijati ova specijalna procedura.