HAG/DEN HAAG | 13.02.2007.

BIH PROTIV SCG: PRESUDA 26. FEBRUARA 2007.

Četrnaest godina nakon pokretanja spora i godinu dana nakon početka usmene rasprave o njegovoj suštini, u ponedeljak 26. februara 2007. godine Međunarodni sud pravde će izreći presudu o tome da li je nekadašnja SRJ, odnosno bivša SCG, odgovorna za genocid u Bosni i Hercegovini
HAG/DEN HAAG | 10.05.2006.

RASPRAVA ZAVRŠENA, PRESUDA NEIZVESNA

Po završetku devetonedeljne usmene rasprave pred Međunarodnim sudom pravde, zastupnici Sarajeva i Beograda u izjavama za agenciju SENSE ocenjuju iznete argumente i dokaze i procenjuju izglede da se trinaestogodišnji spor "BiH protiv SCG" završi bez presude o suštini spora, odlukom suda da nije nadležan da o tome presuđuje
HAG/DEN HAAG | 09.05.2006.

BEOGRAD: ODBACITI SVE ZAHTEVE BIH

Pozivom zastupnika Beograda da se odbace svi zahtevi Sarajeva, u Međunarodnom sudu pravde zaključena devetonedeljna rasprava u sporu "BiH protiv SCG." Sudije će prvo većati o tome da li su uopšte nadležne da presuđuju u ovom sporu, a tek kada i ako zaključe da su nadležni, odlučivaće o suštini spora: da li je u BiH počinjen genocid i da li je za to odgovorna tadašnja SRJ a sadašnja SCG
HAG/DEN HAAG | 08.05.2006.

BEOGRAD: ZBIR IZOLOVANIH ZLOČINA NE ČINI GENOCID

Druga strana, tvrde pravni zastupnici SCG pred Međunarodnim sudom pravde, nije iznela ni jedan dokaz o postojanju "genocidnog obrasca." Obrazac mnogih "izolovanih zločina koji nisu genocid ne može", po Beogradu, da posluži kao "potvrda da je genocid počinjen." Zašto Beograd ne može da drugoj strani i sudu dostavi neredigovane dokumente Vrhovnog saveta odbrane
HAG/DEN HAAG | 04.05.2006.

BEOGRAD: NEMA DOKAZA O POSTOJANJU GENOCIDNOG PLANA

Ne osporavajući da je u BiH "bilo zločina i ozbiljnog kršenja međunarodnih normi", pravna zastupnica Beograda Favo-Ivanović je u nastavku druge runde argumenata SCG pred Međunarodnim sudom pravde negirala postojanje genocidne namere i plana, tvrdeći da počinjeni zločini nisu bili usmereni protiv drugih etničkih grupa, nego protiv političkih oponenata bosanskih Srba
HAG/DEN HAAG | 03.05.2006.

ODBRANA PO "MILOŠEVIĆEVOM RECEPTU"

U osporavanju teza bosanske strane o odgovornosti Beograda za zločine "Crvenih beretki", "Arkanovaca", "Šešeljevaca" i "Škorpiona", zastupnici SCG se pred Međunarodnim sudom pravde služe argumentima s kojima je pred Tribunalom iste optužbe nastojao da pobije Slobodan Milošević
HAG/DEN HAAG | 02.05.2006.

OFICIRI NISU PLAĆANI ZA RAT

Činjenicu da je Beograd nastavio da plaća oficire Vojske Republike Srpske punih sedam godina po zaključenju mira, pravni zastupnici Beograda su na početku druge runde argumenata pred Međunarodnim sudom pravde istakli kao dokaz da oni i pre Dejtonskih sporazuma nisu bili plaćani za vođenje rata
HAG/DEN HAAG | 24.04.2006.

ŠTA BIH TRAŽI OD MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE

Glavni pravni zastupnik Sarajeva pozvao sudije najvišeg svetskog suda da Srbiju i Crnu Goru proglase odgovornom za genocid i obavežu na plaćanje naknade državi i građanima BiH. Od suda se traži da konstatuje da SCG – neizručivanjem Mladića i drugih optuženih – i dalje krši Konvenciju o genocidu
HAG/DEN HAAG | 21.04.2006.

MLADIĆ - "ADUT" BIH PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE

Gotovo ni jedan od pravnih zastupnika BiH nije proteklih dana, tokom druge runde iznošenja argumenata pred Međunarodnim sudom pravde, propustio da pomene Ratka Mladića i Radovana Karadžića i naglasi da – neizvršenjem obaveze da se oni izruče Tribunalu – SCG i dalje krši Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida
HAG/DEN HAAG | 21.04.2006.

SRPSKI BUMERANG

Ponovno potezanje pitanja nadležnosti Međunarodnog suda pravde od strane pravnih zastupnika SCG je američkog profesora Tomasa Frenka podsetilo na Australijance koji su, kako je rekao, "prvo izmislili bumerang a onda celog života pokušavaju da ga bace."
HAG/DEN HAAG | 20.04.2006.

BIH: GENOCIDNIM PROJEKTOM JE UPRAVLJALA DRŽAVA A NE POJEDINAC

U nastavku rasprave pred Međunarodnim sudom pravde, zastupnici Sarajeva odgovarali na tvrdnje Beograda da u Srebrenici nije počinjen genocid već "lokalna osveta", da "silovanja ima u svakom ratu" kao i da BiH "preuveličava broj žrtava."
HAG/DEN HAAG | 19.04.2006.

OBRAZAC ZLOČINA OTKRIVA GENOCIDNU NAMERU POČINIOCA

Pravni zastupnici Sarajeva osporavaju stavove Beograda u vezi sa interpretacijama Konvencije o genocidu i njenom primenljivošću na spor "BiH protiv SCG." To što je Beograd pomagao Fikreta Abdića nije dokaz nepostojanja genocidne namere protiv Muslimana, već "maksimalna perverzija" kojom je "posejano seme samorazaranja u grupu koja je na meti" i kojom se "članovi grupe koriste za uništenje te grupe" – istakla je danas profesor Brižit Stern
HAG/DEN HAAG | 18.04.2006.

ŠTA BEOGRAD NIJE POKAZAO MEĐUNARODNOM SUDU

Na početku druge runde argumenata u sporu "BiH protiv SCG", pravni zastupnik Sarajeva ukazao čime je sve Beograd mogao da ospori optužbe za genocid... ali je "propustio" to da prezentira Međunarodnom sudu pravde
HAG/DEN HAAG | 18.04.2006.

DELIMIČNO PRIZNANJE "PREVENTIVNOG GENOCIDA"

Insistirajući u prvoj rundi argumenata pred Međunarodnim sudom pravde na strahu bosanskih Srba da im se ne ponovi genocid iz Dugog svetskog rata, predstavnici SCG su, smatra francuski profesor Alen Pele, "delimično priznali da su u Bosni počinili 'preventivni genocid', kako im se to opet ne bi dogodilo."
HAG/DEN HAAG | 29.03.2006.

ROUZ: BEOGRAD JE POMAGAO ALI NIJE KONTROLISAO MLADIĆA

Sedam svedoka SCG je, proteklih dana, uveravalo sudije najvišeg svetskog suda da je u BiH vođen građanski rat za teritorije u kojem su učestvovale tri strane, da je zločina bilo na svim stranama, da Beograd nije imao nikakvu kontrolu nad bosanskim Srbima, Republikom Srpskom i njenom vojskom, pa da otuda ne može da snosi odgovornost ni za eventualni genocid, ukoliko je do njega uopšte došlo.