HAG/DEN HAAG | 17.10.2011.

ŽUPLJANINOVA REAKCIJA NA OMARSKU I KERATERM

Nakon što je prvi put čuo da su uslovi u Omarskoj i Keratermu "loši" i da ima "zloupotreba" Stojan Župljanin je rekao da će naložiti da se to ispita i "uraditi sve što je u njegovoj moći", tvrdi bivši radnik banjalučke policije Goran Šainović. Njegovim iskazom odbrana nastoji da ospori tvrdnje Predraga Radulovića koji je prošle godine svedočio da je Župljaninov odgovor zapravo bio da se u ratu takve stvari dešavaju

Goran Šainović, nekadašnji radnik Centra službi bezbednosti (CSB) Banjaluka počeo je iskaz na suđenju Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, bivšim zvaničnicima policije bosanskih Srba. Stanišić i Župljanin su optuženi za zločine nad Hrvatima i Muslimanima u BiH počinjene 1992. godine.

Šainović je bio deo obaveštajne grupe "Miloš" pri CSB Banjaluka, čiji je zadatak bio da izveštava Državnu bezbednost u SR Jugoslaviji i vlasti na Palama o bezbednosnoj situaciji na tom području. Na čelu grupe nalazio se Predrag Radulović zvani "Pile" koji je u maju 2010. godine dao iskaz kao svedok optužbe. Šainovićevim svedočenjem odbrana Stojana Župljanina nastoji da pobije Radulovićev iskaz.

Svedok je odgovarajući na pitanja Župljaninovog branioca Aleksandra Aleksića rekao da je u kasno proleće 1992. godine sa Radulovićem obišao logore Omarsku i Keraterm gde je sreo kolege iz Državne bezbednosti Prijedora i Banjaluke koji su radili kao islednici u oba, kako ih naziva, "prihvatna centra". Logore je, tvrdi, obezbeđivala vojska, a na ulazu u Omarsku video je "dva, tri lica u policijskoj uniformi".

Na povratku u Banjaluku ispred CSB sreli su načelnika Stojana Župljanina kojem je Radulović rekao da su uslovi u logoru "loši" i da ima "zloupotreba". Svedok tvrdi da je Župljanin bio iznenađen i da je odgovorio da će "proveriti te navode i preduzeti sve što je u njegovoj moći". Radulović je, podsetimo, u svom prošlogodišnjem iskazu rekao da je Župljanin bio "iznenađen i delovao kao da nije verovao", a da je odgovorio opaskom: "Radule, rat je, takve stvari se dešavaju".

Branilac Aleksić je potom svedoku pokazao više izveštaja grupe "Miloš". Na osnovu svedokovih odgovora moglo se zaključiti da se ti izveštaji odnose na saznanja srpske strane o naoružavanju Muslimana u Banjaluci i njihove namere da osnuju posebnu opštinu i policiju u tom gradu. Grupa "Miloš" je, kaže svedok, raspolagala obaveštajnim podacima da se Muslimani iz Prijedora i okoline organizuju u vojne formacije i naoružavaju.

Branilac Miće Stanišića, prvog ministra unutrašnjih poslova u vladi bosanskih Srba, se u unakrsnom ispitivanju takođe bavio pitanjem priprema Muslimana za rat. On je sugerisao da je SDA ilegalno slala Bošnjake u Hrvatsku na obuku za policajce, što se prema svedoku moglo smatrati pripremama za rat. Uključivanje tako obučenih pojedinaca u redovnu policiju, po svedoku, predstavljalo je militarizaciju republičkog MUP.

Pred kraj današnjeg produženog zasedanja Goran Šainović je počeo da odgovara na pitanja tužioca.