HAG/DEN HAAG | 07.06.2002.

ŽRTVE IZ RAČKA SU, IPAK, BILE UNAKAŽENE

Britanski detektiv Ian Robert Hendri, bivši pripadnik Kosovske Verifikacione Misije, svjedočio o žrtvama sa odsječenim glavama, izvađenim unutrašnjim organima, neobičnim povredama očiju i odrezanim ušima koje je 16. januara 1999. vidio i snimio u Račku

Kada su 16. januara 1999. članovi Kosovske Verifikacione Misije (KVM) došli u Račak, u okolici tijela koja su pronašli na licu mjesta nije bilo naznaka da su ti ljudi ubijeni na nekoj drugoj lokaciji. Ovo je, odgovarajući na tvrdnju Slobodana Miloševića da su žrtve u Račak "donesene sa nekog drugog mjesta," rekao bivši član verifikacione misije OSCE, britanski policajac Ian Robert Hendri/Hendrie. Ipak, rekao je svjedok, neka od tijela u Račku jesu premještana i okretana, ali su tragovi nađeni u okolici tijela odgovarali ranama na tijelima, pa je moguće zaključiti da su ljudi zaista ubijeni na tom mjestu, a da su pomjerani tek neznatno.

Optuženi Milošević suočio je svjedoka sa svojom poznatom tezom da su ljudi nađeni u Račku bili pripadnici OVK, koji su, nakon pogibije u borbama, premješteni za potrebe albanske propagande. Također je ustvrdio da je OVK dozvolila pristup verifikatorima tek kad su uklonjeni leševi pripadnika OVK koji su prethodnog dana stradali u Račku. Svjedok je, međutim, rekao da na licu mjesta nije bilo tragova borbi, te naveo da je veliki broj žrtava ubijen preciznim pucnjima iz neposredne blizine. Iako je dozvolio mogućnost da su članovi OVK bili na licu mjesta prije dolaska OSCE, Hendrie je iznio mišljenje da su intervencije na svim lokacijama gdje su nađena tijela bile minimalne. O uklanjanju tijela, tvrdi, doznao je naknadno. "Rečeno je da je OVK sklonio tijela poginulih vojnika da ih Srbi ne bi koristili u propagandne svrhe," rekao je Hendrie.

Milošević je, kao krunski dokaz svoje tvrdnje, naveo da se u izjavi svjedoka ne pominje da su u okolici tijela nađeni tragovi krvi, što, prema optuženom, znači da su žrtve prebačene na ta mjesta nakon što su već iskrvarile. Suprotstavljajući se ovakvom tumačenju, Hendrie je rekao da on nije vidio krv, ali da to ne znači da krvi nije bilo, te je na fotografijama koje je toga dana snimio u Račku pokazao jasne tragove krvi. Svjedok je ispričao i da su na mjestu zločina pronađene prazne kutije od municije, sa natpisima na ćirilici, što, prema njegovom mišljenju, ukazuje da su počinitelji djela imali vremena mirno napuniti puške i nastaviti izvršenje zločina, a ne da je u Račku bilo borbi.

Pošto je optuženi Milošević osporavao svjedočenja nekolicine mještana Račka koji su tvrdili ta su neka od tijela žrtava bila unakažena, Hendrie je, na zahtjev tužitelja, pokazao sudu više fotografija koje je snimio na mjestu zločina, a na kojima se vide žrtve sa odsječenim glavama, izvađenim unutrašnjim organima, neobičnim povredama očiju i odrezanim ušima. Milošević se, u protu-ispitivanju, nije ni doticao tog dijela svjedočenja britanskog detektiva.

Drugi današnji svjedok, Agim Jamini, koji je svjedočio pisanom izjavom, u skladu sa pravilom 92 bis, govorio je o događajima u selu Celina, jugoistočno od Bele Crkve, u kojem su srpski vojnici, navodno, pobili više od 75 staraca, žena i djece. Trodnevni napad na Celine svjedok je promatrao skriven na krovu svoje kuće, a tom prilikom je, tvrdi, mogao čuti i razgovore vojnika koji su držali položaje u susjednim kućama.

Iako napad na Celine nije dio optužnice protiv Slobodana Miloševića, tužitelj Džefri Najs/Geoffrey Nice informirao je vijeće da razgovori koje je svjedok čuo pokazuju da je komanda srpske vojske bila svjesna zločina u Račku. Svjedok, naime, tvrdi da je, za vrijeme napada na Celine, čuo razgovor vojnika sa komandom u Prizrenu, u kojem su iz komande pitali da li napad napreduje kao u Račku, a iz Celina odgovorili: "Dobro, kao dva puta u Račku." Svjedok je iz ovog razgovora zaključio da je broj ubijenih u Celinama toga dana dosegao preko pedeset.

Optuženi je svjedoka pokušao navesti na zaključak da se sa mjesta na kojem se skrivao nije moglo čuti o čemu se, radio vezom, govori u susjednoj zgradi, tim prije što su u toku bila borbena djelovanja. Svjedok je uzvratio da je Miloševićevo obijanje istine već poznato, a da je iste razgovore čuo i njegov rođak Isuf, koji je ovo potvrdio i u izjavi istražiteljima tribunala.

Suđenje Slobodanu Miloševiću nastavlja se naredne nedjelje, kada se očekuje i svjedočenje bivšeg šefa Verifikacione misije OSCE, ambasadora Viljema Vokera/Williama Walkera.