HAG/DEN HAAG | 24.01.2012.

ZDRAVSTVENA STATUSNA KONFERENCIJA U SLUČAJU VOJISLAVA ŠEŠELJA

Budući da su zabrinuti za zdravlje lidera srpskih radikala Vojislava Šešelja, sudije su zakazale vanrednu statusnu konferenciju za 7. februar ove godine, nepunih mesec dana pre zakazanih završnih reči

Veće koje sudi lideru srpskih radikala Vojislavu Šešelju je "zabrinuto" za njegovo zdravlje zbog čega je naložilo da se naredna konferencija o stanju u postupku održi 7. februara ove godine.

Sudije su prethodno, 12. januara naložile da ruski pulmolog Sergej Nikolajevič Avdev pregleda optuženog i u roku od 30 dana dostavi veću "detaljni" izveštaj o Šešeljevom zdravstvenom stanju. Takav nalog je usledio nakon što je optuženi zbog zdravstvenih problema 6. januara prebačen iz Pritvorske jedinice UN u bolnicu. Sudije su takođe zatražile od upravnika pritvorske jedinice obrazloženje šta je dovelo do Šešeljeve hospitalizacije kao i izveštaj dežurnog lekara u pritvorskoj jedinici o zdravlju optuženog nakon povratka iz bolnice.

Budući da doktor Avdev nije u mogućnosti da odgovori na zahteve Veća u naloženom roku, Sekretar Tribunala je stupio u kontakt sa drugim, takođe, ruskim lekarom - kardiologom na čiji se odgovor još čeka. Uz odgovor od 16. januara ove godine, Sekretar tribunala je takođe priložio izveštaje upravnika i dežurnog lekara u Pritvorskoj jedinici. Šešelj je, navodi se, odbio da se podaci o njegovom zdravlju proslede Veću.

Iznošenje završnih reči na suđenju Šešelju za zločine u Vojvodini, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, zakazano je za 5. mart ove godine.