HAG/DEN HAAG | 23.05.2003.

ZAVRŠNA FAZA PRIPREMA ZA SUDJENJE LJUBIČIĆU

Početak sudjenja bivšem zapovjedniku Vojne policije HVO u Srednjoj Bosni biće zakazan nakon što optužba i odbrana podnesu pred-raspravne podneske u junu i julu ove godine.

Pripreme za početak sudjenja Pašku Ljubičiću, bivšem zapovjedniku Vojne policije HVO u Vitezu optuženom za masakr u Ahmićima i drugim mjestima u Srednjoj Bosni, ušle su u završnu fazu. Predraspravni sudija El Mahdi je na današnjoj konferenciji o stanju u postupku naložio optužbi da svoj predraspravni podnesak i spisak svjedoka preda najkasnije do 10 juna, dok je odbrana dobila nešto duži rok: do 7. jula ove godine. Datum početka sudjenja za zločine Vojne policije HVO u Srednjoj Bosni biće odredjen nakon toga.

Tomislav Janjić, branitelj Paška Ljubičića, obavijestio je sudiju da su vlasti Bosne i Hercegovine predale odbrani dio dokumenata zatraženih obavezujućim nalogom Tribunala. Najavio je, takodjer, mogućnost da se, u bliskoj budućnosti, obrati vijeću sa zahtjevom da se sličan nalog uputi i vlastima Republike Hrvatske, koje su do sada predale odbrani samo manji dio traženih dokumenata, potrebnih za pripremu sudjenja.

Na uobičajeno pitanje sudije koji na konferencijama o stanju u postupku svakog optuženog pitaju za zdravlje i uslove pritvora, Paško Ljubičić je danas odgovorio da nema nikakvih zdravstvenih problema i da se osoblje Pritvorske jedinice odnosi prema njemu "više nego korektno". (kraj)