HAG/DEN HAAG | 21.09.2011.

ŽALBENI POSTUPAK U PREDMETU GENERALA ĐORĐEVIĆA

Do kraja oktobra se očekuje podnošenje poslednjih odgovora strana na žalbene podneske nakon čega ostaje da se čeka zakazivanje žalbene rasprave i izricanje pravosnažne presude policijskom generalu Vlastimiru Đorđeviću

Pred malteškim sudijom Karmelom Ađiusom/Carmel Agius održana je danas druga konferencija o stanju u žalbenom postupku u predmetu Vlastimira Đorđevića, bivšeg pomoćnika ministra i načelnika Resora javne bezbednosti MUP Srbije. Predžalbeni sudija je podsetio da su strane u avgustu ove godine podnele žalbene podneske i najavio je raspored za naredni period.

Strane bi do 26. septembra trebalo da dostave svoje replike na žalbene podneske, a tačno mesec dana nakon toga i odgovore na replike, pošto je udovoljeno zahtevu odbrane za dvonedeljno produženje roka. Delimično je odobren i zahtev branilaca za povećanje broja reči pomenutog odgovora na repliku.

Na pitanje da li ima primedbe na pritvorske uslove i kako ga služi zdravlje, general Đorđević je rekao "da je sve u redu" i da ne želi ništa posebno da ističe.

Vlastimir Đorđević je, podsetimo, u februaru ove godine osuđen na 27 godina zatvora zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je rezultirao ubistvom više stotina i proterivanjem nekoliko stotina hiljada albanskih civila sa Kosova 1999. godine. U presudi je navedeno da je optuženi u punoj meri kontrolisao policijske jedinice koje su počinile najteže zločine, a posebno je naglašena njegova uloga u premeštanju leševa sa Kosova u Srbiju.

Na presudu su se žalile obe strane – odbrana smatra da udruženog zločinačkog poduhvata niti je bilo niti je optuženi u njemu učestvovao i zahteva poništavanje prvostepene presude i slobodu za svog klijenta, dok optužba traži povećanje kazne na doživotni zatvor.