HAG/DEN HAAG | 13.06.2015.

ŽALBENA RASPRAVA U PREDMETU SIMATOVIĆA I STANIŠIĆA 6. JULA

Rasprava po tužiočevoj žalbi na oslobađajuću presudu bivšim šefovima DB Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću – kojom se traži da budu osuđeni ili da se predmet vrati Pretresnom veću na ponovno razmatranje –biće održana u ponedeljak 6. jula

Žalbena rasprava u predmetu bivših šefova Državne bezbednosti (DB) Srbije, Jovica Stanišića i Franka Simatovića, biće održana 6. jula ove godine. Da li će se tog dana njih dvojica pojaviti u sudnici, znaće se za par dana, budući da im je ostavljen rok do 19. juna da se izjasne hoće li prisustvovati raspravi, što mogu ali i ne moraju.

Stanišić i Simatović su 30. maja 2013. godine oslobođeni po svim tačkama optužnice koja ih je teretila za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem etničkog čišćenja delova Hrvatske i BiH. Presuda je doneta odlukom predsedavajućeg sudijeHolanđanina Afonsa Orija/Alphons Orie uz podršku Elizabet Gvance/Elizabeth Gwaunza iz Zimbabvea, uz suprotno mišljenje francuske sutkinje Mišel Pikar/Michele Picard.

Bivši šefovi DB Srbije oslobođeni su primenom standarda "konkretne usmerenosti", ustanovljenog u oslobađajućoj žalbenoj presudi Momčilu Perišiću, gde je veće sudije Teodora/Theodor Merona zaključilo da pomoć koju je optuženi kao načelnik Generalštaba VJ slao vojskama krajinskih i bosanskih Srba nije bila "konkretno usmerena na činjenje zločina", već na podršku njihovim ratnim naporima. Slično se dogodilo u prvostepenoj presudi Stanišiću i Simatoviću – zaključeno je da jesu pomagali jedinice koje su činile ubistva, deportacije, prisilna premeštanja i progone, ali da ta pomoć nije bila "konkretno usmerena" na zločine.

Žalbeni postupak obećava zanimljiv rasplet, budući da većem predsedava Fausto Pokar/Pocar koji je bio u Žalbenom veću i u predmetu Nikole Šainovića i drugih zvaničnika Srbije i SR Jugoslavije gde je u konačnoj presudi u potpunosti odbačena Meronova doktrina "konkretne usmerenosti". U presudi Šainoviću i drugima se navodi da takva doktrina nije u skladu sa praksom Haškog tribunala, kao i da je u "u neposrednom i bitnom protivrečju sa preovladavajućom jurisprudencijom i međunarodnim običajnim pravom". Meronova doktrina je, podsetimo, odbačena i pred Specijalnim sudom za Sijera Leone u žalbenoj presudi Čarlsu Tejloru/Charles Taylor.

O "konkretnoj usmerenosti" i drugim navodima prvostepene presude Stanišiću i Simatoviću 6. jula će se raspravljati na celodnevnom zasedanju – od 10 do 16:30 časova. Za početak je najavljeno desetominutno obraćanje predsedavajućeg sudije, zatim je predviđeno sat i po za tužiočevu argumentaciju, a onda po sat za odgovore odbrana. Na samom kraju, još 30 minuta za tužioca i po 10 za odbrane.

Tužilac je u žalbenom podnesku naveo da prvostepena presuda bivšim šefovima DB Srbije mora biti poništena, a oni budu "primereno kažnjeni ili, alternativno, da se predmet vrati Pretresnom veću na ponovno razmatranje uz primenu adekvatnih pravnih standarda. Žalbena presuda seočekuje do kraja godine.