26.02.2018.

ŽALBENA PRESUDA VOJISLAVU ŠEŠELJU 11. APRILA 2018.

Nakon samo dva i po meseca od žalbene rasprave po žalbi Tužilaštva na tribunalovu oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju, Žalbeno veće Mehanizma za međunarodne sudove izrećiće 11. aprila 2018. godine, konačnu presudu lideru srpskih radikala.

Vojislav Šešelj je u martu 2016. godine, presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) oslobođen po svim tačkama optužnice koja ga je teretila za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Presuda je doneta većinom glasova. U manjini je ostala italijanska sutkinja Latanci/Lattanzi koju su preglasali predsedavajući sudija Antoneti/Antonetti iz Francuske kao i sudija Niang iz Senegala.

Tužilaštvo Tribunala se žalilo na oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju nazivajući je "izopačenom" i ocenjujući da je "većina u Pretresnom veću" počinila toliko pravnih i činjeničnih grešaka da one, uzete kumulativno, obezvređuju celinu presude.

Vojislav Šešelj nije prisustvovao usmenoj raspavi pred Žalbenim većem Mehanizma u decembru prošle godine na kojoj je tužilaštvo tražilo da se oslobađajuća presuda lideru srpskih radikala "poništi i preinači, jer će u suprotnom biti ozbiljno potkopan kredibilitet Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Mehanizma za međunarodne krivične sudove”.

Prema nalogu sudija Žalbenog veća Mehanizma, zakazanom izricanju žalbene presude 11. aprila ove godine "imaju pravo da prisustvuju obe strane". Ukoliko "Vojislav Šešelj ne dođe na izricanje presude", sudije će, kako navode u nalogu, izreći presudu u njegovom odsustvu budući da je to u skladu sa pravilom postupka 145(B) prema kojem veće "u odsustvu optuženog može izreći presudu i može izdati nalog za njegovo hapšenje ili predaju Mehanizmu".

U sastavu Žalbenog veća u predmetu Vojislava Šešelja, na čijem je čelu predsednik Mehanizma sudija Teodor/Theodor Meron, su još i sudije Li Mutoga/Lee Muthoga iz Kenije, Rita Arej/Arrey iz Kameruna, Ben Emerson/Emmerson iz Velike Britanije i Ivo Nelson Batista Rosa iz Portugala.