HAG/DEN HAAG | 23.09.2014.

ŽALBE POD VREMENSKIM PRITISKOM

Na konferenciji o stanju u žalbenom postupku branioci bivših čelnika Herceg Bosne izrazili zabrinutost zbog kratkih rokova za podnošenje žalbi ukazujući da su svi "pod velikim pritiskom". Prlić, Stojić, Praljak, Petković i Ćorić nemaju pritužbi na uslove u pritvoru, a je Pušić na privremenoj slobodi

U Tribunalu je danasodržana statusna konferencija u predmetu bivših čelnika Herceg Bosne - Jadranka Prlića, Brune Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića, Valentina Ćorića i Berislava Pušića. Od šestorice optuženih statusnoj konferenciji su prisustvovala petorica, dok je Berislav Pušić trenutno, uz odobrenje vijeća, na privremenoj slobodi.

Optuženi Prlić, Stojić, Praljak, Petković i Ćorić nisu imali pritužbe na uslove u pritvoru i zdravstveno stanje. Njihovi advokati su izrazili zabrinutost zbog "kratkih rokova za pripremu žalbe". Prlićev advokat Majkl/Michael Karnavas je rekao da su svi "pod velikim pritiskom", dok je Stojićeva braniteljica Senka Nožica naglasila da optuženi žele da učestvuju u pripremi žalbi, ali to nisu u mogućnosti jer još nisu dobili prevod presude na hrvatski jezik.

Presuda je napisana na francuskom jeziku a njen prevod na engleski jeodbranama dostavljen 6. juna ove godine. Prevod na hrvatski bi, prema očekivanjima sudije Teodora/Theodor Merona, trebao biti završen do kraja septembra. U skladu sa pravilima Tribunala advokati optuženih imaju na raspolaganju rok od dva mjeseca za podnošenje žalbe, od trenutka dostavljanja presude na engleskom jeziku. Sve odbrane, kao i tužilac, su tražili produženje roka za podnošenje žalbi i odgovora na njih.

Šestorica bivših lidera bosanskih Hrvata su 29. maja 2013. godine prvostepenom presudom vijeća francuskog sudije Antonetija/Antonetti osuđeni na ukupno 111 godina zatvora za zločine počinjene na prostoru Herceg Bosne od njenog formiranja 18. novembra 1991. do okončanja sukoba u aprilu 1994. godine. Suđenje je počelo u aprilu 2006. godine i trajalo je pet godina, do marta 2011., zatim se na presudu napisanu na 2.629 stranica čekalo dvije a na njen prevod na engleski jezik još godinu dana. Prema važećem "voznom redu" Tribunala, žalbena rasprava je planirana za sredinu 2016. a izricanje konačne presude za juni 2017. godine.