HAG/DEN HAAG | 24.04.2012.

ZAKLETVA SUDIJA MEĐUNARODNOG REZIDUALNOG MEHANIZMA

Deset sudija Haškog tribunala položili zakletvu kao sudije Međunarodnog rezidualnog mehanizma koji će stupiti na snagu 1. jula 2013. godine i nastaviti rad sudova za Jugoslaviju i Ruandu

Deset redovnih sudija Haškog tribunala položili su danas zakletvu kao sudije Međunarodnog rezidualnog mehanizma. To telo je 2010. godine Rezolucijom 1966 osnovao Savet bezbednosti UN, s ciljem da od jula 2013. godine preuzme rezidualne, to jest preostale, funkcije Tribunala za Jugoslaviju i Ruandu.

Današnjim svečanim polaganjem zakletve predsedavao je Teodor Meron, predsednik Tribunala i budućeg Rezidualnog mehanizma. Pored njega, zakletvu su položili sudije Karmel Ađius/Carmel Agius, Žan-Klod Antoneti/Jean-Claude Antonetti, Kristof Fluge/Christoph Flügge, Barton Hol/Burton Hall, Liu Daćun/Daqun, Bakone Moloto/Bakone Moloto, Prisca Nijambe/Prisca Nyambe, Alfons Ori/Alphons Orie i Patrik Robinson/Patrick Robinson.

Sudija Meron istakao je da se danas "stvara istorija", obzirom da nikada ranije nije postojala institucija poput ove i Ujedinjene nacije nikada nisu "izvele tako smeo eksperiment". Dodao je da se osnivanjem Međunarodnog rezidualnog mehanizma "sprečava otvaranje vrata nekažnjivosti" nakon završetka postojanja sudova za bivšu Jugoslaviju i Ruandu i "nastavlja zaštita prava žrtava, svedoka, kao i osoba kojima je suđeno i koje su osuđene pred ovim sudovima".

Sudija Meron je ukazao da će uspeh buduće institucije zavisiti od rada sudija, kao i sekretara Džona Hokinga/John Hocking i tužoca Hasana Bubakara Jeloa/Hassan Bubacar Jallow. Svi oni su, zaključio je, "spremni da se suoče sa izazovima koje nosi nova institucija".