HAG/DEN HAAG | 12.06.2002.

VOKER OSTAO PRI OCENI DA JE U RAČKU IZVRŠEN MASAKR

Optuženi Slobodan Milošević nije u troipočasovnom unakrsnom ispitivanju ambasadora Vokera, bivšeg šefa Kosovske verifikacione misije, uspeo da svedoka optužbe navede da promeni ocenu koju je, o događaju u Račku, izrekao 16. januara 1999. Voker kategorički odbacuje sve tvrdnje o "montaži" kojom je obezbeđen "izgovor za intervenciju NATO"

Ambasador Viljem Voker/William Walker, bivši šef Kosovske verifikacione misije (KVM), ostao je pri oceni koju je 16. januara 1999. izrekao o događajima u selu Račak. Svedočeći juče i danas na suđenju Slobodanu Miloševiću, ambasador Voker je - najpre u odgovorima na pitanja tužioca Džefrija Najsa/Geoffrey Nice, a potom i u unakrsnom ispitivanju od strane optuženog Miloševića - ponovio da je, na osnovu svega što je video na licu mesta, čvrsto uveren da je u Račku izvršen "masakr nad više od 40 civila."

Kao "potpunu besmislicu" svedok je odbacio tvrdnje da su leševi u Račku "prerušeni", odnosno da su "preobučeni" u civilna odela, ili da su naknadno doneti na mesta na kojima su pronađeni i "aranžirani" tako da se stvori utisak o masakru. "Na osnovu svega što sam video, apsolutno sam siguran da su ti ljudi poginuli tamo gde smo ih pronašli i da ništa nije montirano" - kategorički je izjavio ambasador Voker, tvrdeći da su do istog zaključka došli svi koji su 16. januara 1999. obišli mesta zločina u Račku i njegovoj okolini.

Optuženi Milošević pokušao je da ospori kredibilitet svedoka tvrdeći da je bio uključen u američke "tajne operacije" u Salvadoru i Nikaragvi, gde je Voker krajem osamdesetih bio u diplomatskoj službi, aludirajući da mu je slična "tajna misija" krajem devedesetih poverena i na Kosovu. Voker je, međutim, odbacio sve tvrdnje optuženog o tome da je "želeo rat na Kosovu" i "hteo da uništi srpski narod", kao i da je Kosovska verifikaciona misija imala veze sa američkom Centralnom obaveštajnom agencijom (CIA) i da je opremala i obučavala Oslobodilačku Vojsku Kosova (OVK).

Predsedavajući sudija Ričard Mej/Rićard May je u više navrata prekidao Miloševića zbog, kako ih je ocenio, "besmislenih" ili "apsurdnih" pitanja upućivao svedoku. Nakon više od tri sata unakrsnog ispitivanja, sudija Mej je podsetio optuženog da je mnogim dosadašnjim svedocima iznosio tvrdnju da je Voker "montirao" Račak kako bi obezbedio "izgovor za intervenciju NATO", pa je Miloševića pozvao da - ako to i dalje misli – direktno postavi takvo pitanje svedoku.

Milošević je, na to, ambasadoru izneo tvrdnju da je Račak bio "okidač za proizvodnju NATO agresije na Jugoslaviju", na šta je Voker uzvratio da to "nije njegovo shvatanje onog što se dogodilo." Ukazujući da je optuženi u dosadašnjem toku suđenja "išao i dalje i tvrdio da je sve montirano", sudija Mej je primetio da bi, ako je to istina, ambasador Voker morao da bude "jedan od učesnika te zavere", pa je svedoka na kraju pitao da li je on, na bilo koji način, bio uključen u takvu zaveru.

"Kategorički negiram da sam bilo ja ili bilo ko iz Kosovske verifikacione misije bio umešan u bilo kakvu zaveru" - odgovorio je ambasador Voker na kraju dvodnevnog svedočenja na suđenju Slobodanu Miloševiću.

Mirko Klarin