HAG/DEN HAAG | 25.11.2008.

VOJSKA JUGOSLAVIJE NA SARAJEVSKOM RATIŠTU

Bivši pripadnik Gardijske brigade Vojske Jugoslavije Borivoje Tešić kaže da su jedinice VJ verovatno pomagale snajperistima VRS "u obuci i radu". Mada mu je branilac sugerisao da je 72. specijalna brigada koja je upućena na sarajevsko ratište u decembru 1993. godine "delovala u okviru Sarajevsko-romanijskog korpusa", svedok se sa tim nije saglasio

Bivši operativac Gardijske brigade, general Borivoje Tešić, je na kraju glavnog ispitivanja na suđenju generalu Momčilu Perišiću rekao da su jedinice VJ "verovatno" pomagale snajperistima VRS "u obuci i radu". Bivši načelnik Generalštaba VJ Perišić se tereti da je kadrovskom, logističkom, finansijskom i drugom pomoći VRS značajno doprineo snajperskim napadima i granatiranju Sarajeva od avgusta 1993. do kraja rata 1995. godine.

Svedočenje generala Tešića se i danas u većem delu odvijalo na sednici zatvorenoj za javnost. Tešić je juče potvrdio da je u decembru 1993. godine, u okviru Gardijske brigade VJ upućen u Vogošću. Zadatak Gardijske brigade je, rekao je, bio da, nakon operacije Pancir 2, "pomogne u izvlačenju 72. specijalne brigade VJ, preuzimanju tela poginulih i stabilizaciji dela linija vogošćanske brigade VRS".

U unakrsnom ispitivanju, Perišićev branilac je citirao delove Tešićeve izjave u kojoj je rekao da "do novembra 1992. godine nije bilo regulisano službovanje (oficira VJ) u VRS a da je nakon tog perioda obrazovan 30. kadrovski centar". Svedok je rekao da su preko 30. kadrovskog centra oficiri VJ poreklom iz Bosne i Hercegovine upućivani na službu u VRS. Potvrdio je sugestiju odbrane da su pripadnici VJ odlazili u VRS "dobrovoljno, bez pritisaka".

Tešić je rekao da je bivši komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa general Stanislav Galić sastavio vanredni izveštaj 27. decembra 1993. godine u kojem je naznačio da će operaciju Pancir 2 izvesti Prva borbena grupa pod komandom Dušana Stupara, komandanta 72. specijalne brigade VJ. Mada mu je branilac sugerisao da se iz dokumenta "vidi da je Prva borbena grupa u okviru Sarajevsko-romanijskog korpusa", Tešić se nije s tim složio. Rekao je i da tokom boravka u Vogošći Gardijska brigada nije aktivno učestvovala u borbenim dejstvima niti se "jedan metar pomerila napred".

U dodatnom ispitivanju, tužiteljica An Saterland/Anne Sutherland je ukazala da je "Vojska Jugoslavije izvodila operacije u koordinaciji sa VRS". Tešić je rekao da "na pitanje ne može da odgovori jer je to u isključivoj nadležnosti komandanta jedinice". "Operativci nisu uključeni u te aktivnosti", zaključio je Tešić.

Suđenje generalu Perišiću biće nastavljeno sutra, iskazom novog svedoka optužbe.