HAG/DEN HAAG | 25.02.2004.

VASILJEVIĆU SMANJENA KAZNA SA 20 NA 15 GODINA

Nakon što je utvrdilo da je stupanj odgovornosti Mitra Vasiljevića za strijeljanje Bošnjaka kod Višegrada niži od onog koji se navodi u prvostupanjskoj presudi, Žalbeno vijeće mu je smanjilo i zatvorsku kaznu.

Kazna Mitru Vasiljeviću smanjena je sa 20 na 15 godina zatvora nakon što je Žalbeno vijeće zaključilo da je njegova uloga u strijeljanju sedam Bošnjaka kod Višegrada bila manja nego što se navodilo u prvostupanjskoj presudi. Presuda Žalbenog vijeća objavljena je danas, a njen sažetak je pred sudom pročitao predsjednik Tribunala i predsjedavajući drugostupanjskog Vijeća, Teodor/Theodore Meron.

Prvostupanjskom presudom iz novembra 2002. Vasiljević je proglašen krivim za "sudjelovanje" u ubojstvu. Medjutim, Žalbeno vijeće je, razmotrivši žalbu optuženoga, zaključilo da se radi o "pomaganju i podržavanju" ubojstva, što predstavlja nešto niži stupanj odgovornosti. Na temelju toga mu je kazna smanjena za četvrtinu.

Vasiljević je i sam potvrdio da je 7. juna 1992. bio prisutan strijeljanju zarobljenih Bošnjaka na obali Drine kraj Višegrada, kad je pet ljudi ubijeno a dvojica su preživjeli pretvarajući se da su mrtvi. Medjutim, on je u svojoj žalbi tvrdio da se tu nalazio samo kao promatrač i da tom prilikom nije imao ni pušku. Žalbeno vijeće je odbacilo tu tvrdnju, ocijenivši da postoje uvjerljivi dokazi o tome da je Vasiljević s uperenom puškom spriječio žrtve da pokušaju pobjeći. Prihvaćen je, medjutim, argument obrane da nema dokaza o Vasiljevićevoj "zločinačkoj namjeri". Vijeće je, naime, zaključilo da on do posljednjeg trenutka prije strijeljanja nije znao što će Milan Lukić - inače optuženik za zločine u Višegradu koji je još u bijegu - i njegova dva pomagača učiniti sa zarobljenicima. Zaključeno je, takodje, da Vasiljević "nije mogao utjecati" na Lukića.

Vasiljevića je optužnica teretila i za pomaganje Lukiću i drugima u masovnom ubojstvu najmanje 65 bošnjačkih civila, žena i djece, koji su u julu 1992. bili zatvoreni u napuštenoj kući u višegradskoj Pionirskoj ulici i živi zapaljeni. Prvostupanjskom je presudom, medjutim, Vasiljević oslobodjen te optužbe jer je vijeće prihvatilo njegovu obranu alibijem, odnosno dokaze obrane po kojima je on u vrijeme tog zločina bio u bolnici. Tužitelji nisu ulagali žalbu na prvostupanjsku presudu.

Vasiljević će ostati u haškom pritvoru dok se ne utvrdi u kojoj će zemlji odslužiti ostatak zatvorske kazne. U danas izrečenu kaznu od 15 godina zatvora uračunavaju se četiri godine koliko je, do sada, proveo u pritvoru Tribunala.