HAG/DEN HAAG | 01.12.2004.

ULOGA SLOVENACA U SUZBIJANJU DEMONSTRACIJA NA KOSOVU

Osporavajući neke od opštih navoda optužnice i svedočenje Ibrahima Rugove, Vukašin Jokanović – svedok odbrane Slobodana Miloševića – je ukazivao da su demonstracije kosovskih Albanaca 1981. suzbijali “slovenački specijalci”, a da je postupak za promenu Ustava Srbije pokrenuo Miloševićev prethodnik na položaju predsednika Srbije, pokojni Ivan Stambolić

Svedočenjem Vukašina Jokanovića, bivšeg predsednika Skupštine Kosova, Slobodan Milošević je osporavao neke od opštih navoda optužnice, u kojima se izlaže tužiočeva verzija dogadjaja koji su prethodili masovnim deportacijama, ubistvima i drugim zločinima za koje se tereti bivši predsednik Srbije i SR Jugoslavije.

Milošević je krenuo od navoda po kojem je srpska policija u aprilu 1981. suzbila demonstracije kosovskih Albanaca, tvrdeći - u čemu ga je podržao i svedok – da prema tada važećem ustavu policija Srbije nije imala ovlašćenja da interveniše na Kosovu. Umesto toga, protiv kosovskih demonstranata su tada intervenisali savezna vojska i savezna policija, a savezni ministar policije u to vreme je, kako je danas naglasio Milošević, bio Slovenac Stane Dolanc. Miloševićevu tezu o ulozi Slovenaca u suzbijanju demonstracija kosovskih Albanaca dopunio je Jokanović pričom o izvesnom Slovencu Francu, komandantu specijalaca u sastavu Združenih snaga, čija je jedinica “izvela žestoku akciju u selu Prekazi.” Specijalci komandanta Franca su, opisao je Jokanović, opkolili kuću iz koje je pucano na policiju i - uz podršku paljbe iz helikoptera – “likvidirali one koji nisu hteli da se predaju.”

Milošević je na to dodao da se isti dogadjaj u istom selu odigrao i sedamnaest godina kasnije, početkom 1998., kada su u Prekazu likvidirani Adem Jašari i više od pedeset članova njegove porodice, uključujući i žene i decu.

Drugi opšti navod iz “Kosovske optužnice” koji je Milošević uz pomoć svedoka danas osporavao, odnosi se na promene Ustava Srbije, marta 1989., kojima je prema optužnici “Kosovu oduzeta većina autonomnih ingerencija, uključujući kontrolu nad policijom, obrazovnom i ekonomskom politikom...”

Rad na promeni Ustava Srbije, ukazao je Jokanović, počeo je još 1987. godine, pod tadašnjim srpskim predsednikom Ivanom Stambolićem. Te promene, nastavio je svedok, “nisu ni na koji način promenili položaj pokrajine u federaciji.” Milošević je u dokaze uveo zapisnik sa sastanka partijskog vrha tadašnjeg Saveza komunista Jugoslavije, na kojem su tadašnji predsedavajući SK – Hrvat Stipe Šuvar – i funkcioneri iz drugih republika pozitivno govorili o ustavnim amandmanima.

Pored opštih navoda optužnice, Milošević je Jokanovićevim svedočenjem osporavao i iskaz Ibrahima Rugove, koji je svedočeći u prvoj fazi ovog sudjenja tvrdio da je na poslanike Skupštine Kosova vršen veliki pritisak da se izjasne u prilog predloga za promenu ustava, da su 23. marta 1989. kada se o tome odlučivalo oko zgrade Skupštine postavljeni tenkovi, dok je u samoj Skupštini bilo puno pripadnika tajne policije...

Jokanović je sve to osporavao, tvrdeći da je predlog amandmana podržala ogromna većina poslanika, uz samo 10 glasova protiv, dok je njegovo usvajanje “pozdravljeno aplauzom i ustajanjem.” Njegov iskaz potkrepio je i televizijski snimak iz Skupštine Kosova koji je Milošević priložio u dokaze.

Tužilac je unakrsno ispitivanje Vukašina Jokanovića počeo pred sam kraj današnje rasprave i nastaviće ga sutra.