HAG/DEN HAAG | 24.04.2006.

TUŽILAŠTVO PODRŽAVA ZAHTEV ZA OBELODANJIVANJE MILOŠEVIĆEVE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

Haško tužilaštvo ne protivi se obelodanjivanju poverljive Miloševićeve medicinske dokumentacije i podržava zahtev njegovih bivših dodeljenih branilaca da o tome odlučuje posebno sudsko veće

Tužilaštvo se ne protivi obelodanjivanju poverljive dokumentacije o medicinskom tretmanu Slobodana Miloševića u Pritvorskoj jedinici Tribunala, navodi se u odgovoru na zahtev Stivena Keja/Steven Kay i Džilijan Higins/Gillian Higgins. Bivši dodeljeni branioci a sada pravni zastupnici porodice Milošević su prošle sedmice tražili od predsednika Tribunala da imenuje posebno sudsko veće koje će odlučiti o njihovom podnesku od 17. marta ove godine kojim se zahteva skidanje pečata sa poverljive medicinske dokumentacije u slučaju Milošević.

Tužilaštvo podržava taj zahtev britanskih advokata, ocenjujući da "bi to bio najefikasniji način za rešavanje podneska od 17. marta 2006." Ne izjašnjavajući se o suštini tog podneska, tužilaštvo podseća da se i tokom suđenja zalagalo "da sve informacije (o zdravstvenom stanju optuženog) budu dostupne ne samo veću i stranama u postupku nego i javnosti".

Obelodanjivanje Miloševićeve medicinske dokumentacije je od interesa kako za porodicu preminulog tako i za obezbeđivanje javnosti postupka, smatraju britanski advokati koje su Miloševićevi supruga i sin Mira Marković i Marko Milošević angažovali da zastupaju "interes preminulog u još nerešenim pitanjima pred Tribunalom".

Na taj način bi, smatraju, javnosti bili dostupni podaci o tome "šta su tačno dodeljeni branioci (Kej i Higins) preduzeli" da Miloševiću obezbede privremeno oslobađanje radi lečenja, zatim kakav je stav prema tom pitanju zastupao sam Milošević i konačno na osnovu čega je optuženi bio "zabrinut u vezi sa tretmanom u Pritvorskoj jedinici UN".