HAG/DEN HAAG | 02.10.2012.

TUŽILAC: USKRATITI ŠEŠELJU POVERLJIVE MATERIJALE

Zbog sklonosti lidera srpskih radikala da poverljive dokumente objavljuje u knjigama i na svojoj internet stranici, tužilac traži da bude oslobođen obelodanjivanja izjava tri zaštićena svedoka koji govore o zločinima "šešeljevaca" u Vukovaru, Brčkom i još jednoj opštini u BiH

U nameri da spreči novi literarni poduhvat Vojislava Šešelja, tužilac je podneo zahtev da bude oslobođen obaveze obelodanjivanja izjava tri "osetljiva svedoka" čiji identitet nije naveden. Optužba se, naime, pribojava da bi lider srpskih radikala kao i u više prethodnih navrata u svojim knjigama i na internet stranici mogao obelodaniti poverljive izjave i tako otkriti identitet zaštićenih svedoka.

U podnesku se podseća da je takva sklonost Šešelja već dokazana zbog čega je do sada pred Tribunalom tri puta optužen – po prvoj optužnici pravosnažno je osuđen na 15 meseci zatvora zbog obelodanjivanja poverljivih podataka u jednoj od svojih knjiga, potom je iz sličnog razloga prvostepeno osuđen na 18 meseci zatvora, a zatim je i treći put optužen zbog odbijanja da te podatke ukloni sa svoje internet stranice. Mada je suđenje Vojislavu Šešelju za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH okončano i očekuje se izricanje presude, tužilac i dalje podleže obavezi obelodanjivanja dokumenata koji imaju veze sa predmetom i mogu biti od koristi odbrani.

Prvi svedok, naveden pod pseudonimom "A", 1992. godine je bio pripadnik policije bosanskih Srba i na sednicama zatvorenim za javnost do sada je svedočio u nekoliko haških predmeta. U tužiočevom podnesku se navodi da je u izjavi opisao ubistva i mučenja, kao i proterivanje stotina nesrpskih civila sa područja opštine u kojoj je živeo. Otkrio je i pojedinosti u vezi sa ubistvom više stotina ljudi od strane srpskih jedinica i kasnije premeštanje leševa sa ciljem prikrivanja zločina. U izjavi je negirao da je video Šešelja na području pomenute opštine.

Svedok "B" bio je komandir voda specijalaca JNA i učestvovao je u borbama za Vukovar 1991. godine. Svedočio je pod pseudonimom u jednom haškom predmetu uz mere zaštite lika i izmene glasa. U izjavi navodi da su pripadnici dobrovoljačke jedinice "Leva supoderica" na čelu sa komandantom sa nadimkom "Kameni" bili odani Šešelju i da ih je on posetio na frontu i "davao im instrukcije".Svedok je 19. novembra 1991. godine video kako major Veselin Šljivančanin sprečava predstavnike Međunarodnog crvenog krsta da posete Vukovarsku bolnicu. Tvrdi i da je čuo da su leševi Vukovarčana ubijenih na Ovčari pokopani bagerima.

Konačno, svedok "C" je iz Brčkog i do sada zbog narušenog zdravlja nikada nije svedočila pred Tribunalom. U izjavi je navela da se po otpočinjanju sukoba u Brčkom u maju 1992. godine sa rođacima i susedima sakrila u podrum svoje kuće. Nakon nekoliko dana u kuću je ušla grupa vojnika u maskirnim uniformama koji su govorili naglaskom iz Srbije i predstavili se kao "šešeljevci". Jedan od njih je ustrelio supruga svedokinje hicem u glavu, a kasnije su joj rekli da je ubijen u znak osvete zbog pogibije srpskih vojnika na frontu. Potom su žene i deca premešteni na drugo mesto gde su držani šest dana, a dvojica muškaraca su ubijeni i svedokinja je videla njihova tela.

Naglašavajući osetljivu prirodu pomenute trojice svedoka s jedne i sklonost optuženog da ne poštuje mere zaštite sa druge strane, tužilac zahteva da se pomenute izjave ne obelodanjuju. Izricanje prvostepene presude Vojislavu Šešelju po optužnici za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH se očekuje u proleće sledeće godine, a tužilac je tražio kaznu od 28 godina zatvora.