HAG/DEN HAAG | 21.11.2002.

"KNINSKI INSAJDER" VREDI KOLIKO 14 DRUGIH SVEDOKA

Sudije odobrile optužbi dva dodatna dana (ukupno šest) za ispitivanje svedoka C-061, bivšeg visokog zvaničnika Republike Srpska Krajina koji svedoči na suđenju Slobodanu Miloševiću. Zahvaljujući tome tužilaštvo će, najavio je Geoffrey Nice, odustati od pozivanja 14 "manje važnih svedoka" koji su bili predviđeni da svedoče protiv Miloševića
HAG/DEN HAAG | 21.11.2002.

TREBA LI PONOVITI SUĐENJE TIHOMIRU BLAŠKIĆU?

Dok obrana traži da se postupak ponovi u svjetlu novih dokaza o zapovjednom lancu HVO u Srednjoj Bosni, tužitelji drže da ti dokazi nisu dovoljno jaki da bi opravdali ponavljanje provstupanjskog postupka
HAG/DEN HAAG | 20.11.2002.

MILOŠEVIĆ JE BIO NA VRHU KOMANDNOG LANCA

Bivši visoki zvaničnik bivše Republike Srpska Krajina svedoči na suđenju Slobodanu Miloševiću o obrascima delovanja JNA i "dobrovoljaca" pod komandom Službe državne bezbednosti Srbije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Postojale su "dve linije komandovanja" koje je, na vrhu, "povezivao Slobodan Milošević"
HAG/DEN HAAG | 20.11.2002.

PREDSEDNIK NIŠTA NIJE ZNAO

U unakrsnom ispitivanju od strane tužioca, optuženi Blagoje Simić, bivši predsednik Kriznog štaba Bosanskog Šamca, tvrdi da "nije znao" šta se 1992. događalo u opštini
HAG/DEN HAAG | 20.11.2002.

OJDANIĆ TRAŽI OBAVJEŠTAJNE SNIMKE NATO

Bivši načelnik generalštaba VJ smatra da bi snimke njegovih razgovora i komunikacija u vrijeme sukoba na Kosovu pokazale da nije naredio ratne zločine
HAG/DEN HAAG | 19.11.2002.

MLADIĆ SE PLAŠIO VAZDUŠNIH UDARA

Svedočenje Tona Karemansa, bivšeg zapovednika Holandskog bataljona UNPROFOR, pred parlamentarnom komisijom koja vodi istragu o odgovornosti političkog i vojnog vrha Holandije za masakr u Srebrenici jula 1995. "Holandska armijska kultura" je nalagala "umereni pristup" prema srpskim snagama koje su nadirale u enklavu pod zaštitom UN
VAŠINGTON/WASHINGTON | 19.11.2002.

MLADIĆ U BEOGRADU KAD I KARLA DEL PONTE!

"Vašington Post": Prošlog meseca - u vreme kad su rukovodioci SRJ i Srbije uveravali glavnog tužioca Haškog tribunala da se general Ratko Mladić ne nalazi u Srbiji - bivši vojni komandant bosanskih Srba viđen na večeri u elitnom beogradskom restoranu "Konak" - SAD najavljuju "agresivniji pristup" problemu nesaradnje Beograda sa Hagom posle završetka izborne sezone u Srbiji
HAG/DEN HAAG | 19.11.2002.

SLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU ŠEŠELJEVOG I MILOŠEVIĆEVOG KONCEPTA

Nastavak svedočenja "kninskog insajdera" pomogao sudijama da razjasne nedoumice koje su imali o sličnostima ili razlikama između koncepta "Velike Srbije" i teze da "svi Srbi treba da žive u jednoj državi." Prema svedoku, radi se o "pojmovno različitim ali sadržajno bliskim ili identičnim konceptima"
HAG/DEN HAAG | 19.11.2002.

"RAT U BIH JE POČEO AGRESIJOM HRVATSKE"

Dokazni postupak odbrane Milomira Stakića, bivšeg predsednika opštine i Kriznog štaba Prijedora, počeo svedočenjem o napadu Hrvatske Vojske na Bosanski Brod u martu 1992. kojim je - prema odbrani - "započet rat u BiH"
BEOGRAD | 18.11.2002.
Ekskluzivno za SENSE: Branko Krga, zastupnik načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije

VOJSKA JUGOSLAVIJE ČISTA OKO IRAKA I HAGA

VJ nije, ni po kom osnovu, umešana u kršenje sankcija Saveta bezbednosti prema Iraku i Liberiji - Saradnja sa Tribunalom u Hagu predstavlja političko pitanje, a VJ se ne bavi politikom – Optimizam oko skorog priključenja Partnerstvu za mir
HAG/DEN HAAG | 18.11.2002.

"KNINSKI INSAJDER" SVEDOČI PROTIV MILOŠEVIĆA

Prema svedoku koji je bio u samom vrhu nekadašnje Republike Srpska Krajina, glavnu ulogu u svim krajinaškim događajima - od "balvan revolucije" pa nadalje - imale su "paralelne strukture" čija je centralna ličnost bio Jovica Stanišić, tadašnji šef Službe državne bezbednosti Srbije i Miloševićev čovek od poverenja
HAG/DEN HAAG | 18.11.2002.

"NEMOĆ" PREDSEDNIKA OPŠTINE

U uvodnoj reči na početku dokaznog postupka odbrane, branilac Milomira Stakića istakao da optuženi - kao predsednik opštine i Kriznog štaba Prijedora - nije imao nikakvu moć "ni nad vatrogascima" a kamoli nad policijom ili vojskom. Odbrana traži ponavljanje postupka
HAG/DEN HAAG | 17.11.2002.
Sledeće nedelje u Haškom tribunalu

NASTAVAK SUĐENJA MILOŠEVIĆU I OBNOVA PROCESA BLAŠKIĆU?

Na programu tribunala za sledeću sedmicu pet suđenja i jedna rasprava Žalbenog veća
HAG/DEN HAAG | 14.11.2002.

ZAŠTO JE MILOŠEVIĆ UPUĆEN NA PSIHIJATRIJSKI PREGLED?

Mnogi optuženi su, u različitim fazama postupka pred Haškim tribunalom, podvrgnuti psihijatrijskim pregledima, po pravilu na zahtev odbrane koja je pokušavala da dokaže da njihovi klijenti pate od "post-traumatskog stresa", ili da su u vreme zločina za koje im se sudi bili "smanjeno uračunljivi"
HAG/DEN HAAG | 14.11.2002.

A DA SU U SREBRENICI BILI FRANCUZI?

U prvoj trećini parlamentarne istrage o događajima u Srebrenici u julu 1995., propust da se zaštiti enklava pod nominalnom zaštitom UN se, u najvećoj meri, pripisuje izostaloj podršci UN i sila saveznika. Izraženo uverenje da ta pomoć ne bi izostala da su, umesto Holanđana, u Srebrenici bili Francuzi