HAG/DEN HAAG | 21.10.2014.

KAKO JE FOČA POSTALA SRBINJE

Mada negira da su Muslimani iz Foče bili proterani, bivši predsednik opštinskog Izvršnog odbora Radojica Mlađenović priznaje da je grad u kojem je pre rata živeo skoro identičan postotak Srba i Muslimana prerastao u "srpsku opštinu" sa 99-procentnom većinom. Osporava, međutim, da je to razlog za promenu imena u Srbinje, već navodi da se radilo o potrebi da se ime rimuje sa nazivima okolnih opština: Trebinje, Ljubinje...
HAG/DEN HAAG | 20.10.2014.

I U UTORAK BEZ HADŽIĆA

Usled lošeg zdravstvenog stanja optuženog, odloženo suđenje Goranu Hadžiću. Bivši predsednik Vlade SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem se prošlog petka onesvestio nakon čega mu je pružena bolnička medicinska pomoć. Lekari trenutno prate njegovo stanje
HAG/DEN HAAG | 20.10.2014.

ODGOVORNOST VOJSKE ZA STRELJANJE ZATOČENIKA "RASADNIKA"

Suprotno tvrdnji svedoka Mladićeve odbrane da je oko 25 ljudi izvedenih sredinom avgusta 1992. godine iz rogatičkog logora "Rasadnik" ubio "poremećeni um bez ičije komande", tužilac sugerisao da se zapravo radi o zapovedniku jedne od jedinica Rogatičke brigade koji je zbog toga pred Državnim sudom u Sarajevu osuđen na 20 godina zatvora
HAG/DEN HAAG | 19.10.2014.
Sledeće sedmice u Tribunalu

MLADIĆ, HADŽIĆ I TOLIMIR U SUDNICI

Naredne sedmice se nastavlja izvođenje dokaza odbrane Ratka Mladića, a u sredu će se u sudnici na konferenciji o stanju u žalbenom postupku pojaviti jedan od njegovih najbližih ratnih saradnika – general Zdravko Tolimir. Dokazni postupak odbrane Gorana Hadžića nastavlja se iskazom dvojicom ministara ratne vlade Srba u Hrvatskoj
HAG/DEN HAAG | 17.10.2014.

MILAN MARTIĆ TRAŽI SELIDBU IZ ESTONIJE

Nezadovoljan uslovima u estonskom zatvoru – poput zajedničkih tuširanja, deljenja ćelije sa cimerom, malo vremena za sportske aktivnosti i lošeg medicinskog tretmana – bivši politički vođa krajinskih Srba traži od predsednika Tribunala premeštaj iz Estonije u Dansku, Austriju ili neku treću zemlju sa boljim zatvorskim uslovima
HAG/DEN HAAG | 16.10.2014.

ZLOČIN "POMUĆENOG UMA" VAN MLADIĆEVE KOMANDE

Osporavajući postojanje namere da se Muslimani sistematskim zločinima proteraju iz Rogatice, bivši lokalni funkcioner Mile Ujić tvrdio da je srpska vlast štitila muslimanske civile između ostalog i smeštajući ih u "sigurne kuće", koje tužilac zove zatočeničkim centrima. Ujić, istina, priznaje da je iz jedne od "sigurne kuće" izvedeno i ubijeno 25 ljudi, ali smatra da je to učinio "pomućeni um, bez ičije naredbe, bez ičije komande"
HAG/DEN HAAG | 16.10.2014.

ČOBANI U RAZMENI A OVCE NA OVČARI

Hadžićev svedok odbrane Savo Štrbac ukazao da su Hrvati prikupljali ljude za razmenu tako što su hapsili čobane u poljima ili žene i starce optužujući ih da su snajperisti. Tužilac nastojao da diskredituje svedoka koji se u jednom od advokatskih podnesaka poslužio argumentom da je u ratu dozvoljeno ubijati civile. O pričama da su na Ovčari pokopane ovce i pouzdanosti podataka Štrpčeve organizacije Veritas
HAG/DEN HAAG | 15.10.2014.

TUŽILAC IGNORIŠE SVEDOKOVE HVALOSPEVE MLADIĆU

U unakrsnom ispitivanju bivšeg oficira Sarajevsko-romanijskog korpusa Ratomira Maksimovića tužilac se nije osvrtao na svedokove navode o optuženom kao "sposobnom, energičnom i skromnom" vojniku odanom "tradiciji i viteštvu" srpske vojske, već je vreme koristio za pitanja o strukturi i ulozi vojske bosanskih Srba na sarajevskom ratištu
HAG/DEN HAAG | 15.10.2014.

NEVIDLJIVI PREDSEDNIK

Savo Štrbac, bivši sekretar vlade Republike Srpska Krajina i predsednik Komisije za razmenu zarobljenika svedoči o minimalnim ovlašćenjima i retkim pojavljivanjima predsednika Gorana Hadžića. Umesto da prisustvuje sednicama vlade na kojima ga nisu ni očekivali, Hadžić se pravdao da zbog ratnih okolnosti ne može da dođe iz Vukovara u Knin
HAG/DEN HAAG | 14.10.2014.

ŠUŠA: OVČARA JE TRAGEDIJA I ZA PORODICE I ZA SRPSKI NAROD

Bivši ministar pravde u Hadžićevoj vladi Vojin Šuša negira sugestiju tužilaštva da su premijer i drugi učesnici sastanka u vukovarskom Veleprometu 20. novembra 1991. godine znali "šta se dogodilo na Ovčari ali to nisu hteli javno razotkriti". "Da sam znao za Ovčaru preduzeo bih sve da se taj događaj istraži. On nije samo tragedija za porodice, već i za moj narod", kaže Šuša o ubistvu 200 zarobljenika iz vukovarske bolnice
HAG/DEN HAAG | 14.10.2014.

LIKVIDACIJE ZAROBLJENIKA… PO ŽENEVSKIM KONVENCIJAMA

Tvrdnju svedoka Mladićeve odbrane da su srpski borci u Rogatici tokom rata poštovali Ženevske konvencije tužilac osporavao izveštajem komandanta Rogatičke brigade u kojem se navodi da je u leto 1995. godine nakon pada Žepe "pet balija zarobljeno i likvidirano", a potom i jedan nenaoružani "ustaša iz Srebrenice"
HAG/DEN HAAG | 13.10.2014.

RASELJAVANJE, NASELJAVANE I SRPSKA VEĆINA

U unakrsnom ispitivanju Vojina Šuše, tužilac ukazuje da je u SAO Istočna Slavonija a potom i Republici Srpska Krajina sprovođena politika raseljavanja hrvatskog i naseljavanja srpskog stanovništva kako bi se uspostavila "teritorija sa srpskom većinom". "Nije bilo bitnog menjanja sastava stanovništva", odgovara Šuša
HAG/DEN HAAG | 13.10.2014.

ROGATICA PUNA MUSLIMANSKIH "DOBROVOLJACA"

Suprotno tužiočevim navodima o proterivanju, zatočavanju i slanju nesrba iz Rogatice na prinudni rad na prve linije fronta, svedok Mladićeve odbrane Milenko Janković tvrdi da su Muslimani sve radili dobrovoljno – napuštali opštinu, dolazili u sabirne centre, pa čak i radili kao ispomoć srpskim jedinicama tik uz liniju razgraničenja
HAG/DEN HAAG | 12.10.2014.
Sljedeće sedmice u Tribunalu

MLADIĆEV POVRATAK U SUDNICU

Nakon jednonedjeljne pauze u sudnicu se vraća bivši komandant Glavnog štaba VRS Ratko Mladić. Nastavak dokaznog postupka odbrane Gorana Hadžića
HAG/DEN HAAG | 10.10.2014.

PRAVOSUDNI PRIORITETI

Pozivajući se na niz dokumenata javnog tužilaštva u Vukovaru, tužilac tvrdi da je prioritet pravosudnih organa u SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem i Republici Srpska Krajina bilo gonjenje počinilaca ratnih zločina a posebno genocida počinjenih isključivo prema srpskom stanovništvu. Bivši ministar pravde u Vladi Gorana Hadžića Vojin Šuša tvrdi da je "više optužnica podignuto protiv Srba za zločine protiv Hrvata nego obrnuto"