HAG/DEN HAAG | 15.03.2010.

TRI MESECA ZATVORA ZA LAŽNU IZJAVU I PODMIĆIVANJE SVEDOKA

Pošto je prošlog petka sa tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivice po tri tačke optužnice koja ga tereti za davanje lažne izjave i podmićivanje svedoka u predmetu Milana Lukića, Zuhdija Tabaković je danas proglašen krivim za nepoštovanje suda i osuđen na tri meseca zatvora

Pretresno veće kojim je predsedavao australijski sudija Parker izreklo je danas kaznu od tri meseca zatvora Zuhriji Tabakoviću, optuženom za nepoštovanje suda zbog potpisivanje lažne izjave i podmićivanja svedoka u predmetu Milana i Sredoja Lukića.

Prošlog petka, neposredno pred suđenje čiji je početak zakazan za danas, Tabaković je za tužilaštvom zaključio sporazum o "pozitivnom izjašnjavanju", odnosno priznanju krivice po tri tačke optužnice za nepoštovanje suda. U zamenu za priznanje, tužilaštvo je povuklo preostale tri tačke optužnice kojima se Tabakovićeva odgovornost definiše kao "pokušaj" ili "podsticanje" na nepoštovanje suda. Tužilaštvo je, po sporazumu, predložilo kaznu u rasponu od 4 do 6 meseci zatvora.

Predsedavajući sudija je Tabakoviću postavio seriju pitanja kako bi se uverio da je izjava o priznanju krivice data dobrovoljno, informisano i nedvosmisleno, kao i sa dovoljno činjeničnih osnova koji je potvrđuju, što su sve uslovi za prihvatanje takvih sporazuma između optuženih i tužilaštva.

U činjeničnim osnovama sporazuma, koje je predstavio tužilac, navodi se da je Tabaković u oktobru 2008. godine potpisao unapred pripremljenu lažnu izjavu, na nagovor Jelene Rašić, referenta za predmet u timu odbrane Milana Lukića, koja mu je za to platila sumu od 1.000 eura. U izjavi je naveo da je bio očevidac streljanja grupe Bošnjaka na Drini kraj Višegrada 7. juna 1992. godine i da među počiniocima tog zločina nije bio Milan Lukić. Za svedočenje pred sudom u kojem bi tu izjavu potvrdio Jelena Rašić mu je obećala još 1.500 eura, odeću, cipele, plaćen put i smeštaj.

Na zahtev Rašićeve Tabaković je zatim obezbedio još dva svedoka (danas označena kao "X" i "Y") koji su pod istim uslovima potpisali lažne izjave. Sa predstavnicima tima odbrane sastao se još nekoliko puta i jednom prilikom je sa advokatom prošao kroz detalje lažne izjave i tada mu je "jasno rekao" da ne poznaje Milana Lukića.

Krajem decembra 2008. godine Tabaković je kontaktirao kancelariju tužilaštva u Sarajevu, tražeći 2.500 eura da im otkrije priču o lažnim izjavama. Odbijen je, ali se nekoliko dana kasnije vratio i bez naknade priznao šta je učinio i dostavio im potpisanu lažnu izjavu. U sledećih devet meseci osam puta se sastajao sa tužilaštvom i svi razgovori su snimljeni kamerom, a on je nastavio da redovno izveštava o detaljima sastanaka sa predstavnicima tima odbrane.

Kao olakšavajuću okolnost, Tabakovićev branilac Stiven Pauels/Steven Powels je ukazao na kontakte optuženog sa tužilaštvom, čime je sprečio da se pred većem pojave lažni dokazi i tako nanese teška šteta sudskom postupku. Ukazao je, takođe, da glavni organizatori iz tima odbrane i druga dva lažna svedoka nisu krivično gonjeni, mada je predsedavajući sudija danas nagovestio da bi u ovom slučaju moglo biti još postupaka za nepoštovanje suda.

Budući da je u Pritvorskoj jedinici UN od 18. decembra prošle godine, Tabaković je već izdržao kaznu koja mu je danas izrečena i biće oslobođen čim se obave sve neophodne formalnosti.