HAG/DEN HAAG | 04.10.2015.
Sledeće sedmice u Tribunalu

TREĆA "BALISTIČKA SEDMICA" NA SUĐENJU MLADIĆU

Nakon što Zorica Subotić završi maratonsko svedočenje na suđenju Ratku Mladiću, odbrana će pozvati još jednog eksperta za balistiku, Mileta Poparića, kako bi osporila odgovornost bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske za snajperske napade na sarajevske civile

Maratonsko svedočenje Zorice Subotić, eksperta Mladićeve odbrane za balistiku, počelo je još 22. septembra ove godine i potrajaće veći deo naredne sedmice. U tri ekspertska izveštaja, Subotić je negirala odgovornost vojske bosanskih Srba kojom je komandovao Ratko Mladić za artiljerijski teror nad građanima Sarajeva.

Tokom dosadašnjeg svedočenja, Subotić je osporavala nalaze policije i timova UNPROFOR koji su vršili istrage na mestima eksplozije artiljerijskih projektila, tvrdila je da je za napade odgovorna Armija Bosne i Hercegovine, i ukazivala je na veliku preciznost modifikovanih avio bombi.

Značajan deo iskaza svedokinje bio je posvećen granatiranju pijace Markale 5. februara 1994. i 28. avgusta 1995. godine. U prvom incidentu život je izgubilo 66 osoba a ranjeno je više od 140 ljudi dok je bilans druge eksplozije godinu i po dana kasnije 43 mrtvih i 75 ranjenih. Po svedokinji, ti incidenti su "iscenirani" - granate nisu "doletele" već su postavljene i aktivirane sa zemlje a tela su, pretpostavlja, doneta ranije. Svedokinja nije do kraja uspela da objasni nedoslednosti u iskazu, o čemu će je naredne sedmice ispitivati tužilac. Na početku unakrsnog ispitivanja prošlog četvrtka, tužilac je sugerisao da je Subotić na osnovu pogrešnih premisa došla do zaključaka u suprotnosti sa dokazima tužilaštva o granatiranju Sarajeva, zasnovanih na nalazima bosanskih istražnih timova.

Nakon što Subotić završi svedočenje, odbrana će, ukoliko preostane vremena, pozvati još jednog eksperta za balistiku, Mileta Poparića koji je osporavao odgovornost Mladićeve vojske za snajperske napade na sarajevske civile. Izveštaj je sastavio proučavanjem nalaza sa uviđaja sarajevskih policajaca iz ratnog perioda kao i rezultata istrage haškog tužilaštva. Takođe je obišao mesta incidenata i položaje sa kojih su hici navodno ispaljeni. U svedočenju na suđenju Radovanu Karadžiću 2013. godine, Poparić je tvrdio da, u većini slučajeva, ciljevi nisu bili vidljivi sa srpskih položaja - ili su ih zaklanjale zgrade, ili rastinje ili nešto treće. Negirao je da su za incidente navedene u optužnici odgovorni pripadnici vojske bosanskih Srba, tvrdeći da su smrtonosni hici ispaljeni sa položaja i iz oružja Armije Bosne i Hercegovine.