HAG/DEN HAAG | 28.10.2013.

TOLIMIR ZDRAV, ŽALBENI POSTUPAK U TOKU

Zdravko Tolimir, bivši Mladićev pomoćnik za bezbednost i obaveštajne poslove nema zdravstvenih tegoba i aktivno učestvuje u postupku, osporavajući činjenične i pravne osnove prvostepene presude kojom je proglašen krivim za genocid i osuđen na doživotni zatvor

Redovna konferencija o stanju u žalbenom postupku u predmetu Zdravka Tolimira, bivšeg Mladićevog pomoćnika za bezbednost i obaveštajne poslove, trajala je danas samo desetak minuta.

Prvostepenom presudom saopštenom 12. decembra 2012. godine Tolimir je proglašen krivim za genocid, udruživanje radi vršenja genocida, istrebljenje, ubistva, progone i prisilno preseljenje stanovništva Srebrenice i Žepe u julu 1995. godine i osuđen je na kaznu doživotnog zatvora.

Tolimirova izmenjena najava žalbe sadrži 25 osnova kojima osporava pravnu i činjeničnu zasnovanost prvostepene presude. Nakon što je tužilaštvo odgovorilo na taj podnesak, predsedavajući Žalbenog veća sudija Teodor/Theodor Meron je na zahtev optuženog produžio rok za podnošenje replike na 7. novembar ove godine.

Na pitanje sudije da li potrebno da se o njegovom zdravlju raspravlja na sednici zatvorenoj za javnost, Tolimir je odgovorio da je “njegovo zdravlje uvek isto, da ne pije lekove" kao i da se nada da će takvo stanje potrajati. Potom je, po običaju, blagoslovio postupak i sve koji u njemu učestvuju, izražavajući nadu da će se on odvijati i okončati "u skladu sa božjom voljom i promisli".