HAG/DEN HAAG | 23.12.2009.

TABAKOVIĆ OPTUŽEN ZA LAŽNU IZJAVU I PODMIĆIVANJE SVEDOKA

Zuhdija Tabaković, koji se juče izjasnio da nije kriv, se u šest tačaka poverljive optužnice sa koje je u međuvremenu skinut pečat Tribunala tereti da je potpisao lažnu izjavu i pristao da njen sadržaj potvrdi pred sudom u predmetu Milana i Sredoja Lukića u zamenu za 1.000 eura. Isto su učinila još dva navodna svedoka Milana Lukića koje je sa odbranom povezao optuženi Tabaković

Nakon što se Zuhdija Tabaković iz Višegrada juče izjasnio da nije kriv za nepoštovanje suda, u Tribunalu je objavljen redigovan tekst poverljive optužnice koja ga u šest tačaka tereti za "svesno i hotimično ometanje pravde".

Tabaković je u dve tačke optužen da se 18. oktobra ove godine sastao sa Jelenom Rašić, referentom za predmet u timu odbrane Milana Lukića koja mu je ponudila da potpiše već pripremljenu izjavu svedoka u zamenu za 1.000 eura. Takođe mu je obećala da će dobiti još novca ako dođe u Hag da svedoči u skladu sa tom izjavom. Tabaković je pristao da potpiše izjavu i potpis je overio kod nadležnih organa u Sarajevu. Izjava je potom obelodanjena tužilaštvu.

U preostale četiri tačke optužnice, Tabaković se tereti da je na predlog Jelene Rašić, locirao još dve osobe čija se imena ne navode u redigovanoj verziji optužnice, koje su takođe pristale da u zamenu za 1.000 eura potpišu već pripremljene izjave i da uz dodatnu naknadu svedoče u Hagu. I te izjave su overene u opštini u Sarajevu i predočene tužilaštvu.

U optužnici se ukazuje da Tabaković nije prisustvovao događajima koji se navode u izjavi niti je imao bilo kakvih saznanja o njima ali je i pored toga pristao da potpiše izjavu i svedoči u Hagu. Takođe se navodi da je znao da su i druge dve osobe koje je povezao sa Jelenom Rašić potpisale lažne izjave.

Primanjem mita za lažnu izjavu i podmićivanjem drugih svedoka Tabaković je, prema optužnici, svesno i hotimično ometao izvršenje pravde čime je počinio krivično delo nepoštovanja suda. Alternativno, Tabaković se u svakoj od šest tačaka optužnice tereti za podsticanje ili pokušaj ometanja izvršenja pravde primanjem mita ili podmićivanjem svedoka što se, prema pravilima Tribunala, kažnjava isto kao i izvršenje tog dela.

Ovo nije prvi put da je tim odbrane Milana Lukića doveden u vezu sa lažnim izjavama. Naime, poslednji svedok tužilaštva Hamdija Vilić je u novembru prošle godine tvrdio da mu je Lukićeva odbrana ponudila 100.000 eura da potpiše unapred pripremljenu izjavu u kojoj je stajalo da je Vilić, kao komandant jedne jedinice Armije BiH, držao Milana Lukića u okruženju od 13. do 15. juna 1992. godine. Vilić bi, tako, potvrdio alibi optuženom za živu lomaču u Pionirskoj ulici u Višegradu. Prema optužnici, Milan i Sredoje Lukić su 14. juna 1992. godine zapalili oko 70 Muslimana u jednoj kući u Pionirskoj ulici. Milan Lukić je za taj i druge zločine osuđen na kaznu doživotnog zatvora dok je Sredoje Lukić kažnjen tridesetogodišnjom zatvorskom kaznom.