HAG/DEN HAAG | 09.12.2003.

SUTRA IZRICANJE PRESUDE DRAGANU OBRENOVIĆU

On je priznao da je preuzeo odgovornost za "operaciju ubijanja" srebreničkih zarobljenika

Haški tribunal će sutra izreći još jednu kaznu za masakr u Srebrenici. Kazna će biti odmjerena Draganu Obrenoviću, koji je u maju ove godine priznao da je kao zamjenik komandanta Zvorničke brigade, u odsustvu samog komandanta Vinka Pandurevića od 6. do 15. jula 1995. bio najviši po starješinstvu u toj jedinici, čiji pripadnici su streljali najveći broj zarobljenih Bošnjaka.

"Saznavši za odluku da se pobiju zarobljenici, kao vršilac dužnosti komandanta, preuzeo sam odgovornost za taj plan i podržao njegovo izvršenje," rekao je u svojoj pisanoj izjavi. On je potvrdio postojanje "opšteg i sistematskog plana za napad protiv muslimanske populacije" i svoju ličnu odgovornost za činove koji su bili "udar na fundamentalna ljudska prava".

Obrenović se na taj način 21. maja ove godine, prema formulaciji suda, "potvrdno izjasnio o krivici po tački optužnice koja ga tereti za progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi kao zločin protiv čovječnosti.

Ostale tačke optužnice, medju kojima su bile za genocid i kršenje zakona i običaja ratovanja su nakon ovog priznanja povučene i proces je sveden na izricanje presude.

Tužilac je zatražio kaznu izmedju 15 i 20 godina zatvora. Medjutim, sud ne mora da uvaži taj prijedlog, kao što je pokazao slučaj sa Momirom Nikolićem, koji je takodje priznao krivicu za masakr u Srebrenici. I za njega je tužilaštvo zatražilo kaznu izmedju 15 i 20 godina zatvora, ali ga je sudijsko vijeće prije nedjelju dana osudilo na 27 godina.

Nikolić i Obrenović su prvi srpski oficiri koji su priznali svoj dio odgovornosti za srebrenički masakr. Ukupno je za taj zločin optuženo 14 lica. Samo trojica su osudjena, medju njima i general Krstić, na 46 godina zatvora. Glavni krivci, prvi na vrhu hijerarhije koja je odlučivala o "operaciji ubijanja", politički lider bosanskih Srba u ratu 1992-95. Radovan Karadžić i vojni Ratko Mladić i dalje su na slobodi.