HAG/DEN HAAG | 20.07.2004.

SUKOB MIŠLJENJA O SUKOBU INTERESA

Suci u predmetu “Prlić i ostali”, uz odluku o privremenom oslobadjanju optuženih, uskoro trebaju donijeti i odluku o tome postoji li mogući sukob interesa izmedju optuženih koje zastupaju isti advokati. Tužitelj vjeruje da bi moglo doći do sukoba interesa, a optuženi i branitelji to osporavaju.

Trojica advokata koji zastupaju optužene u predmetu “Prlić i ostali” ostaju pri stajalištu da nema sukoba interesa izmedju klijenata u ovom predmetu i klijenata koje zastupaju u drugim postupcima pred Tribunalom.

Na posebno sazvanoj raspravi, svaki od advokata je odgovarao na niz pitanja suca Alphonsa Oriea/Alfonsa Orija koji je iznio potencijalne situacije gdje bi argumenti obrane jednog klijenta mogli ići na štetu drugog, a advokati su naveli da zasad takvu mogućnost ne vide.

Tužitelj u predmetu “Prlić i ostali” je već na prvom pojavljivanju optuženih u sudnici, u aprilu ove godine, postavio pitanje mogućih konflikata u obranama optuženih koje brani isti advokat, budući da se dio optužbi protiv njih preklapaju.

Bivšeg premijera Herceg-Bosne Jadranka Prlića brani kao pomoćni advokat Želimir Par, koji istodobno zastupa bivšeg pripadnika HVO Vinka Martinovića Štelu, čiji je predmet u žalbenom postupku. Oba optuženika, i Prlić i Martinović, terete se za zločine u Mostaru.

Bivšeg ministra obrane HB Brunu Stojića zastupa advokat Željko Olujić, koji brani i bivšeg zapovjednika u HVO Ivicu Rajića. Obojici optuženih se na teret stavljaju zločini u Stupnom Dolu.

Advokat Tomislav Jonjić brani Valentina Ćorića, bivšeg zapovjednika Vojne policije HVO, dok u drugom predmetu brani Paška Ljubičića, bivšeg zapovjednika VP u srednjoj Bosni optuženog za zločin u Ahmićima, koji se izričito ne navodi u optužnici protiv Ćorića.

Sucu su se obratila i trojica optuženih – Prlić, Stojić i Ćorić – koji vjeruju da će ovi advokati najbolje zastupati njihove interese i ne žele ih mijenjati. Medjutim, u periodu od prvog pojavljivanja do danas, jedan je optuženih u ovom predmetu je već promijenio advokata. Slobodan Praljak je na mjesto Krešimira Krsnika.za novog branitelja imenovao advokata Božidara Kovačića

Odluka o tome hoće li neki od branitelja morati izabrati samo jednog klijenta sada je na Sudskom vijeću, koje će, kako je najavio Orie, o tome odlučiti “što je prije moguće.”