HAG/DEN HAAG | 05.03.2010.

SUĐENJE ZUHDIJI TABAKOVIĆU 15. MARTA

Suđenje Zuhdiji Tabakoviću, optuženom za nepoštovanje suda u procesu za zločine nad višegradskim Muslimanima, zakazano je za ponedeljak 15. mart

Početak suđenja Zuhdiji Tabakoviću, optuženom za nepoštovanje suda, zakazan je za ponedeljak 15. mart. Tabaković je uhapšen i prebačen u Pritvorsku jedinicu UN 18. decembra prošle godine, nakon čega se izjasnio da nije kriv po svih šest tačaka optužnice koja ga tereti za "svesno i hotimično ometanje pravde" zbog primanja mita za lažnu izjavu i podmićivanjem drugih svedoka u predmetu Milana i Sredoja Lukića.

Tabaković se u dve tačke optužnice tereti da je 18. oktobra 2009. godine na predlog Jelene Rašić, referenta za predmet u timu odbrane Milana Lukića, potpisao već pripremljenu izjavu svedoka u zamenu za 1.000 eura i pristao da za dodatni novac dođe u Hag da svedoči. U preostale četiri tačke optužnice, Tabaković se tereti da je locirao još dve osobe koje su takođe pristale da za 1.000 eura potpišu već pripremljene izjave i da uz dodatnu naknadu daju iskaze na Sudu. Sve izjave su overene u opštini u Sarajevu i odbrana ih je predočila sudu.

Za zločine počinjene u proleće 1992. godine nad Muslimanima u Višegradu Milan Lukić je osuđen na kaznu doživotnog zatvora dok je Sredoju Lukiću izrečena kazna zatvora od 30 godina. Obojica su proglašeni krivim za žive lomače u višegradskoj Pionirskoj ulici i naselju Bikavac u kojima je spaljeno više od sto žena, dece i staraca, a Milan Lukić još i za streljanja dve grupe muškaraca na obali Drine kao i za ubistvo Hajre Korić.