07.07.2006.

SUDIJE TRAŽE KRAĆU OPTUŽNICU ZA KOSOVO

Uoči početka suđenja šestorici političkih, vojnih i policijskih zvaničnika Srbije optuženih za zločine na Kosovu 1999. godine sudije zahtevaju da se zločini počinjenih u Račku Padalištu i Dubravi izostave iz dokaznog postupka

Pretresno veće je u nastavku predraspravne konferencije u predmetu Milana Milutinovića, Nikole Šainovića, Sretena Lukića, Nebojše Pavkovića, Dragoljuba Ojdanića i Vladimira Lazarevića, od tužilaštva tražilo da ne izvodi dokaze o zločinima koji su, prema optužnici, počinjeni u opštinama Račak, Dubrava i Padalište.

Predšedavajući sudija Bonomi/Bonomy najavio je pismeno obrazloženje ovog zahteva koji se zasniva na nedavnoj izmeni pravila o postupku i dokazima, prema kojima sudije od tužilaštva mogu da traže da, u interesu "ekonomičnosti" i efikasnosti postupka, ograniče obim optužnice.

U kratkom usmenom obrazloženju sudija Bonomi je rekao da se prema oceni Veća "predmet može na adekvatan način prezentirati i bez ova tri događaja". Kao razloge za njihovo izostavljanje naveo je da oni ili izlaze iz vremenskog okvira obuhvaćenog optužnicom ili se ne uklapaju u obrazac zločina počinjenih sa ciljem proterivanja i deportacije albanskog stanovništva na Kosovu u drugoj polovini 1999. godine.

Tužilac Tomas Henis/Thomas Hennis nagovestio je mogućnost žalbe optužbe na ovaj sudski zahtev ali je ostalo otvoreno pitanje svedoka koji bi trebalo među prvima da svedoče upravo o zločinima u Padalištu, jednoj od tri sporne opštine. Eventualne promene na listi i redosledu svedoka biće precizirane nakon pismene odluke sudija.

Glavna tužiteljica Carla/Karla del Ponte je pred Savetom bezbednosti UN izrazila neslaganje sa tom promenom pravila ukazujući da intervencije sudija u obim predmeta mogu da budu samo savetodavnog a ne i obavezujućeg karaktera.

Tužilac će, kako je danas potvrđeno u ponedeljak iskoristiti četiri sata za svoju uvodnu reč, dok će se general Dragoljub Ojdanić, kako mu je Veće danas odobrilo, obratiti uvodnom izjavom u trajanju od nešto manje od sat vremena.