HAG/DEN HAAG | 23.12.2015.

STANIŠIĆ I SIMATOVIĆ NA SLOBODI ČEKAJU POČETAK PONOVLJENOG PROCESA

Pretresno veće koje će u Hagu voditi ponovljeni postupak protiv bivših šefova Državne bezbenodsti Srbije prihvatilo zahtev odbrane da se optuženi puste na privremenu slobodu i kod kuće borave dok im ne bude naloženo da se vrate na suđenje

Kada je prošlog petka, nakon izjašnjavanja Jovice Stanišića i Franka Simatovića o krivici, pokrenuta rasprava o njihovom puštanju na privremenu slobodu, branioci su naglasili da bi odluku trebalo doneti što pre jer optuženi žele da provedu praznike uz svoje porodice. „Novogodišnja“ želja danas im je ispunjena i dozvoljeno im je da se vrate kući.

U odluci Pretresnog veća sudije Bartona Hala/Burton Hall navodi se da su optuženi do sada puštani na privremenu slobodu i uvek sledili naloge o povratku u pritvor, kao i sve uslove boravka u Srbiji. Uvažene su garancije vlade Srbije, kao i činjenica da će predpretresna faza u procesu potrajati određeno vreme. U slučaju Jovice Stanišića posebno je razmatrano njegovo zdravstveno stanje –zaključeno je da je sposoban da putuje i da mu boravak na slobodi neće pogoršati situaciju.

Dvojica optuženih u Srbiji će boraviti uz uobičajene uslove privremene slobode. Biće pod nadzorom uz svakodnevno javljanje lokalnim policijskim stanicama, zabranjena su im samoinicijativna putovanja, svaki kontakt sa žrtvama i svedocima, kao izjeve medijima. Kada veće to naloži, obavezni su da se vrate u Pritvorsku jedicinu UN u Sheveningenu/Scheveningen. Takođe, Stanišićevo zdravlje će, dok je u Srbiji, biti redovno proveravano.

Bivši šefovi Državne bezbednosti Srbije pred Mehanizmom za međunarodne sudove u Hagu čekaju ponovljeno suđenje po optužnici za zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom Hrvatske i BiH od 1991. do 1995. godine. Suđeno im je pred Tribunalom za bivšu Jugoslaviju, prvostepenom presudom od 30. maja 2013. godine uslobođeni su svih optužbi, a onda je prošle sedmice žalbeno veće donelo odluku da se proces zbog propusta Pretresnog veća vrati na početak.

Prošlog petka, prilikom ponovnog izjašnjavanja optuženih po novoj-staroj optužnici, nije rečeno kada bi suđenje moglo da počne, osim što je Pretresno veće izrazilo spremnost da prireme ubrza, a odbrana najavila da će tražiti više vremena za pripremu.

Stanišić i Simatović se terete za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem etničkog čišćenja velikih delova Hrvatske i BiH od 1991. do 1995. godine koje je počinjeno ubistvima, deportacijama, prisilnim premeštanjem i progonom nesrba sa područja takozvane SAO Krajine i SAO Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema u Hrvatskoj i bosansko-hercegovačkim opštinama Bijeljina, Bosanski Šamac, Doboj, Sanski Most, Trnovo i Zvornik.