HAG/DEN HAAG | 07.03.2012.

ŠTA JE KRILA "PANDORINA KUTIJA" POLICIJE RS?

Poslednji svedok Pretresnog veća na suđenju bivšim policijskim zvaničnicima RS kaže da je izveštaj o radu lokalnih policija na području Banjaluke iz 1992. godine otvorio "Pandorinu kutiju" i pokrenuo "bolan proces" u kojem su konstatovane nelegitimnosti u radu lokalnih policija

Na suđenju Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, policijskim zvaničnicima Republike Srpske, počeo je iskaz Tomislava Kovača poslednjeg svedokakojeg je pozvalo Pretresno veće. Njegovim svedočenjem biće završeno izvođenje dokaza na suđenju za zločine počinjene nad Hrvatima i Muslimanima u 20 bosansko-hercegovačkih opština tokom 1992. godine.

Kovač je tokom 1992. godine bio pomoćnik Miće Stanišića, prvog ministra unutrašnjih poslova RS. Kovačev rad bio je regulisan ovlašćenjem koje mu je Stanišić izdao da ga u odsustvu zamenjuje i obavlja poslove i dužnosti ministra.

Svedok je u razgovoru sa predstavnicma suda 2003. godine naveo da je pokušavao da se reši "neadekvatnih kadrova" u policiji, a danas je pojasnio da se radilo o ljudima koji su postavljeni na osnovu partijske pripadnosti ili bili umešani u krivična dela. Kao primer naveo je Stevana Todorovića iz Bosanskog Šamca, Simu Drljaču iz Prijedora i Dragomira Andana iz Bijeljine. Lično se, tvrdi, zalagao i za smenu Stojana Župljanina, tadašnjeg načelnika Centra službi bezbednosti (CSB) Banjaluka, zbog toga što "nije imao lične ni političke snage" da kontroliše podređene načelnike lokalnih policija.

Pozivajući se na pismo koje je Kovač uputio predstavnicima vlasti tražeći kategorizaciju civila, sudija Gi Delvoa/Guy Delvoie je pokušavao da precizira da li se radilo o nesrbima koji nisu učestvovali u borbama, ali su bili zatočeni i zlostavljani u logorima. Svedok je, međutim, uspeo da zatočavanje civila u logore ni u jednom trenutku ne nazove tim imenom, već je opširno govorio o kategorizacijama lica u sukobu i potrebama da se prema njima zakonski postupa, služeći se isključivo službenim frazama.

Mada ni sudije ni svedok nisu naveli naziv dokumenta koji su komentarisali u sudnici, moglo se zaključiti da se radilo o izveštaju komisije CSB Banjaluka za ispitivanje nepravilnosti u radu lokalnih stanica. Svedok kaže da je tim istragama otvorena "Pandorina kutija" i pokrenut "bolan proces" u kojem su konstatovane nelegitimnosti u radu lokalnih policija. Nakon tog izveštaja, kaže Kovač, došlo je do "distanciranja MUP od svih vrsta centara". Ipak, na pitanje sudije da li su konkretno kažnjavani oni za koje je utvrđeno da su odgovorni za uslove u logorima, svedok je ponovo opširno govorio o zakonskim obavezama Centara službi bezbednosti da disciplinski i krivično gone odgovorne. Dodao je, međutim, da u sedištu MUP nisu mogli da prate konkretne slučajeve, ali su lično izveli nekoliko hapšenja.

Tomislav Kovač će sutra odgovarati na pitanja tužioca i odbrane.