04.07.2016.
Novi interaktivni narativ SENSE - Centra za tranzicijsku pravdu

SREBRENICA: GENOCID U OSAM ČINOVA

Pored cjelovitih audio-vizuelnih prezentacija iz Dokumentacionog centra SENSE u Potočarima, interaktivni narativ sadrži i izbor ključnih dokumenata, video snimaka i fotografija uvedenih u dokaze na srebreničkim suđenjima.

Ono što se u sedam julskih dana 1995. godine dogodilo u području Srebrenice bilo je predmet najopsežnije kriminalističke istrage provedene u Evropi nakon II svjetskog rata i do detalja je rekonstruisano na desetak suđenja pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

Svjedočenja preživjelih sa stratišta, članova porodica pogubljenih žrtava, očevidaca zločina i učesnika u njima, kao i iskazi brojnih forenzičkih eksperata koji su prekopavali srebrenička polja smrti, zabilježeni su na stotinama hiljada stranica sudskog transkripta i sačuvani na više desetina hiljada sati video snimaka iz sudnice. U sudske spise uvedeno je na hiljade zaplijenjenih vojnih i policijskih dokumenata, transkripta presretnutih razgovora među počiniocima zločina, video snimaka i fotografija zarobljenih žrtava, vazdušnih snimaka lokacija zatočenja, pogubljenja i masovnih grobnica i drugih dokaznih predmeta. Sav taj materijal je javan i dostupan svima koji žele da saznaju kako je MKSJ istražio, rekonstruisao i procesuirao srebreničke zločine.

Interaktivni narativ SREBRENICA: GENOCID U OSAM ČINOVA pruža uvid u dio te žive istorijske građe. Podijeljen je u osam segmenata ili činova: Istraga, Ekshumacije, Preživjeli, Priznanja, Nevoljni svjedoci, Nemoćni očevici, Trajne posljedice i Sudski epilog. Svaki od segmenata sadrži i izbor dokaznog materijala, sa oko 250 ključnih dokumenata, video snimaka i fotografija.

Interaktivni narativ SREBRENICA: GENOCID U OSAM ČINOVA sadrži, pored ostalog, i cjelovite audio-vizuelne prezentacije iz Dokumentacionog centra SENSE u Potočarima.