HAG/DEN HAAG | 19.05.2006.

SLUČAJ MILOŠEVIĆEVE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE VRAĆEN VEĆU SUDIJE ROBINSONA

Predsednik Tribunala naložio Pretresnom veću III da razmotre postoji li "bilo kakav razlog u interesu pravde za skidanje oznake poverljivosti sa tražene medicinske dokumentacije" u slučaju Slobodana Miloševića

Nakon što su se Pretresno veće I i Žalbeno veće Tribunala proglasili nenadležnim da razmatraju zahtev za obelodanjivanje svih poverljivih dokumenata vezanih za sporna pitanja Miloševićevog zdravlja i medicinskog tretmana u Pritvorskoj jedinici, predsednik suda Fausto Pokar/Pocar je slučaj vratio Pretresnom veću III, pred kojim se odvijalo suđenje bivšem predsedniku Srbije i Jugoslavije.

Zahtev su još 17. marta – šest dana nakon smrti optuženog – podneli britanski advokati Stiven Kej/Steven Kay i Džilijan Higins/Gillian Higgins, bivši dodeljeni branioci Slobodana Miloševića. Budući da su u međuvremenu razrešeni dužnosti dodeljenih branilaca, Kej i Higins su se Tribunalu obratili u novom svojstvu: kao privatni zastupnici porodice Milošević, prilažući punomoćje sa potpisima Mire Marković i Marka Miloševića, koji su ih angažovali da zastupaju "interes preminulog u još nerešenim pitanjima pred Tribunalom

Britanski advokati smatraju da je obelodanjivanje Miloševićeve medicinske dokumentacije od interesa ne samo za porodicu preminulog, već za javnost postupka.
Kej i Higins navode da je i sam Milošević zahtevao da se obelodani njegova medicinska dokumentacija i podsećaju da je u trenutku smrti optuženog pred Žalbenim većem stajala njegova još nerešena žalba na odluku da mu se ne dozvoli privremeno oslobađanje radi lečenja.

Prosleđujući zahtev britanskih advokata Pretresnom veću III, predsednik Tribunala je naložio sudijama Robinsonu, Bonomiju/Bonomy i Kvonu/Kwon da razmotre da li postoji "bilo kakav razlog u interesu pravde za skidanje oznake poverljivosti sa tražene medicinske dokumentacije."