HAG/DEN HAAG | 16.03.2006.

SKINUTA ZAŠTITA SA MILOŠEVIĆEVIH POVERLJIVIH DOKUMENATA

Holandskim vlastima i internom tribunalovom timu, koji vode odvojene istrage o uzroku i okolnostima smrti Slobodana Miloševića, omogućen pristup poverljivoj dokumentaciji iz ovog predmeta

Pretresno veće kojim predsedava sudija Alfonsus Ori/Alphonsus Orie naložilo je danas da se skinu zaštitne mere sa svih "relevantnih poverljivih dokumenta" iz predmeta Milošević i ona stave na uvid holandskim vlastima i specijalnom timu Tribunala na čelu sa sudijom Kevinom Parkerom, koji sprovodi istragu o uzroku i okolnostima smrti Slobodana Miloševića.

U odluci veća navodi se da je reč o određenom materijalu koji je tretiran kao poverljiv zbog informacija lične prirode o Slobodanu Miloševiću. Nakon smrti optuženog, međutim, interesi istraga – lokalnih vlasti i Tribunala – "nadilaze svaki privatni interes", objašnjava se u odluci.

Zaštitne mere se sa ovih dokumenta skidaju samo za potrebe istraga što znači, preciziraju sudije, da ti dokumenti ostaju poverljive prirode osim ukoliko interesi jedne ili obe istrage koje su u toku ne budu nalagale drugačije.

Osim transkripata sa privatnih i zatvorenih rasprava u ovom predmetu, u odluci nije preciziran sadržaj poverljivog materijala sa kojeg se skidaju zaštitne mere. Može se pretpostaviti da je njime obuhvaćena medicinska dokumentacija, odnosno izveštaji lekara, kardiologa i drugih specijalista, koji su proteklih godina pregledali optuženog i starali se o njegovom zdravstvenom stanju.