HAG/DEN HAAG | 13.09.2013.

ŠEŠELJEVA "BESPREDMETNA ŽALBA"

Predsednik Tribunala odbacio kao "bespredmetnu" žalbu Vojislava Šešelja zbog nadzora privilegovanih komunikacija, budući da je odluka Sekretarijata suda kojom je taj nadžor uveden ukinuta osam dana pre nego što se optuženi žalio

Predsednik Tribunala Teodor/Theodor Meron je kao "bespredmetnu" odbacio poslednju žalbu Vojislava Šešelja u kojoj traži da mu se obezbedi privilegovana komunikacija sa pravnim savetnicima Dejanom Mirovićem i Milanom Terzićem.

Šešelj je tu žalbu podneo 23. avgusta, osam dana nakon što je odlukom zamenika sekretara kojom se ukida nadzor nad povlašćenim komunikacijama optuženog, tvrdeći da i dalje nije "u mogućnosti da neometano razgovara" sa pravnim savetnicima iako koristi broj telefona i liniju koji su zvanično odobreni za upotrebu. Šešelj je takođe kvalifikovao kao "pretnju" napomenu sekretara da bi njegove komunikacije mogle da budu predmet nadzora i u budućnosti.

U odgovoru Sekretarijata se navodi da je nadzor nad Šešeljevim komunikacijama u potpunosti ukinut, da su odugovlačenje u vezi sa telefonskim linijama prouzrokovali sam Šešelj i njegovi saradnici kao i da je napomena o mogućem vraćanju nadzora nad komunikacijama posledica prethodnog Šešeljevog ponašanja.

Predsednik Meron je odbacio Šešeljvu žalbu kao bespredmetnu budući da je nadzor na koji se žali ukinut pre podnošenja žalbe. U odluci se, takođe, ukazuje da napomena zamenika sekretara o mogućem ponovnom uspostavljanju nadzora nad komunikacijama nije "nerazumna" i ne predstavlja kršenje Šešeljevih prava.

Šešelj se, podsetimo, tereti za zločine počinjene nad nesrbima u Vojvodini, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Izricanje presude je zakazano za 30. oktobar ove godine, ali je i dalje neizvesno šta će se dogoditi sa tim predmetom, budući da je jedan od sudija tročlanog Pretresnog veća diskvalifikovan zbog navodne pristrasnosti. Tužilaštvo, "optuženi" sudija i preostala dva člana Veća su tražili preispitivanje i pojašnjenje te odluke te se sada čeka rasplet "slučaja Harhof".