HAG/DEN HAAG | 21.01.2014.

SEKRETARIJAT TRAŽI "PLATNI NALOG" ZA PRALJKA

Sekretarijat traži da Žalbeno vijeće naloži Slobodanu Praljku da isplati dug u iznosu od 2,8 miliona koliko je iz fonda pravne pomoći tokom suđenja isplaćeno timu njegove odbrane

General Slobodan Praljak je najzaduženiji stanovnik Pritvorske jedinice u Sheveningenu/Scheveningen. Praljak, naime, za troškove svoje odbrane, prema najnovijem podnesku Sekretarijata, duguje Tribunalu 2 miliona i 800 hiljada eura. Sekretarijat je, navodi se u tom dokumentu,u decembru prošle godine ponudio Praljku da se u roku od 30 dana izjasni da li želi da taj iznos ispati u cjelosti ili u ratama. Pošto Praljak nije ništa na to odgovorio, Sekretarijat traži od Žalbenog vijeća sudije Teodora/Theodor Meron da naloži optuženom da isplati dug.

U podnesku se navodi da je Praljku 13. decembra prošle godine dostavljena detaljna lista troškova odbrane od njegovog dolaska u Hag u aprilu 2004. godine do jula prošle godine kada mu je ta pomoć uskraćena. Prema konačnom obračunu, Tribunal je Praljkovim braniocima isplatio ukupno 2.807.611 eura. Sekretarijat Tribunala je, podsjetimo, u avgustu 2012. godine ispostavio račun Praljku na 3 miliona i 293 hiljade eura, ali su u međuvremenu ispravljene greške u obračunu, što je rezultiralo smanjenjem duga za pola miliona eura.

Praljak je, naime, po dolasku u Pritvorsku jedinicu UN u aprilu 2004. godine izjavio da će sam finansirati svoju odbranu. No, ubrzo je promijenio mišljenje i zatražio da Tribunal snosi troškove odbrane pošto je "slabog imovnog stanja", što mu je na intervenciju Pretresnog vijeća odobreno. Nakon toga Sekretarijat je proveo opsežnu istragu tokom koje je ustanovljeno da ne samo da nije slabog imovnog stanja već da na raspolaganju ima najmanje 6 miliona i 456 hiljada eura. Ta cifra je dobijena kada su od ukupnih sredstava kojima Praljak raspolaže oduzeti procijenjeni životni troškovi njega, supruge i drugih članova obitelji.

Praljka su tokom većeg dijela suđenja zastupali advokati Božidar Kovačić i Nika Pinter, a pred kraj dokaznog postupka odbrane za kobraniteljicu je imenovana Nataša Favo/Fauveau-Ivanović. U maju prošle godine Praljak je osuđen na 20 godina zatvora za zločine počinjene nad Muslimana i drugim nehrvatima na prostoru Herceg Bosne. Za iste zločine na dugogodišnje zatvorske kazne su, istom presudom, osuđena još petorica bivših čelnika Herceg Bosne: Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Milivoj Petković, Valentin Ćorić i Berislav Pušić. Žalbeni postupak je u toku.