HAG/DEN HAAG | 19.09.2014.

SEKRETARIJAT: PRALJAK NE VRAĆA DUG

Sekretarijat Tribunala uputio obavijest Žalbenom vijeću da Slobodan Praljak do sada nije uplatio ni euro od 2,8 milionskog duga nastalog na ime troškova njegove odbrane

Sekretarijat Tribunala je uputio Žalbenom vijeću sudije Teodroa/Theodor Merona obavijest da Slobodan Praljak nije ispoštovao nalog iz maja ove godine da u roku od 90 dana vrati Tribunalu kompletan dug od 2,8 miliona eura nastao na ime troškova odbrane tokom suđenja ili da, alternativno, dug otplati u mjesečnim ratama od oko 70.000 eura tokom naredne tri godine.

Nalog Praljku za povrat duga izdat je 14. maja ove godine, što znači da je rok za otplatu duga ili barem prve rate istekao još sredinom avgusta. Sekretarijat je neposredno uoči isteka roka, 7. avgusta ove godine, podsjetio Praljka na njegove obaveze i raspoložive načine otplate duga, ali on na to nije odgovorio. Sekretarijat će, zaključuje se u podnesku upućenom Žalbenom vijeću, "nastaviti da poduzima mjere kako bi osiguralo da se nalog vijeća izvrši".