HAG/DEN HAAG | 27.02.2012.

SEDMI HAŠKI NASTUP DRAŽENA ERDEMOVIĆA

Nakon što je zaključen iskaz umirovljenog generala VRS Ljubomira Obradovića počelo ispitivanje bivšeg pripadnika Desetog diverzantskog odreda VRS koji je priznao učešće u strijeljanju zarobljenih Muslimana na farmi Branjevo 16. jula 1995. godine. Erdemović odbacio Karadžićevu sugestiju da se sam prijavio za izvršenje tog zadataka. "Ne mogu da objasnim zašto nam je tog dana naređeno da se ti civili strijeljaju", kaže svjedok

U dodatnom ispitivanju Ljubomira Obradovića, bivšeg načelnika u Upravi za operativne i nastavne poslove Glavnog štaba VRS, tužilaštvo je ukazivalo da je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić bio informisan o događajima u Srebrenici u julu 1995. godine. Na to, po optužbi, ukazuju i presretnuti razgovori iz jula 1995. godine.

U razgovoru vođenom u popodnevnim satima 16. jula 1995. godine - koji je optužba predočila svjedoku -osoba iz Glavnog štaba VRS se obraća dežurnom oficiru u komadni Zvorničke brigade i kaže da zove "od glavnog šefa države" i traži da Vinko (Pandurević) u Glavni štab hitno pošalje informacije o tome "šta se radi".

Pola sata kasnije Ratko Mladić, u jednom drugom presretnutom razgovoru, kaže dežurnom oficiru u Glavnom štabu VRS da je upravo "poslao telegram Toši" i da ga je "maloprije zvao predsjednik koji je dobio informacije od Karišika da je Pandurević dogovorio prolazak Muslimana tamo na onu teritoriju". Obradović je potvrdio da je "glavni šef države" u to vrijeme bio Radovan Karadžić, da je Tošo najvjerovatnije Zdravko Tolimir, a Karišik "lice iz policije". Dodao je da ne može reći da li su informacije koje su stizale do Karadžića bile "blagovremene".

Tužiteljica Kerolin Edžerton/Karolin Edgerton je, također, ukazivala da Karadžić nije bio ovlašten samo za strateški, kako je tvrdio u unakrsnom ispitivanju, već i za taktički i operativni nivo komandovanja oružanim snagama. Na to, po optužbi, ukazuje presretnuti razgovor od 8. jula 1995. godine u kojem Karadžić kaže generalu Živanoviću, tadašnjem komandantu Drinskog korpusa, da će mu kao pojačanje poslati jedinice MUP sa Treskavice.

Nakon što je Obrdovićev iskaz zaključen na klupu za svjedoke je pozvan Dražen Erdemović, bivši pripadnik Desetog diverzantskog odreda VRS koji je 1998. godine priznao učešće u strijeljanju oko 1.200 zarobljenih Muslimana 16. jula 1995. godine na farmi Branjevo, kod Zvornika, o čemu je do sada svjedočio na šest Tribunalovih suđenja. Erdemović svjedoči pod svojim imenom, ali sa zaštićenim likom i glasom, kako ne bi bio prepoznat u novoj sredini u koju je, nakon priznanja krivice i odslužene zatvorske kazne, premješten zajedno sa porodicom u okviru tribunalovog programa zaštite svjedoka.

Tužilac je u kratkom glavnom ispitivanju pročitao sažetak Erdemovićevog prethodnog iskaza na suđenju "srebreničkoj sedmorki, u kojem je opisao masovno streljanje na farmi Branjevo, kao i masakr oko 500 zarobljenika u Domu kulture u Pilici, u kojem je odbio da sudjeluje, ali ga je posmatrao iz obližnjeg kafića. Transkript tog svjedočenja je već usvojen u dokaze u Karadžićevom predmetu, ali je naknadno odobren zahtjev optuženog da svjedoka unakrsno ispita u sudnici.

Karadžić je na početku unakrsnog ispitivanja ukazivao da Deseti diverzantski odred nije bila "neka zločinačka grupa" već "elitna jedinica s viteškim ponašanjem", namijenjena za dejstvovanje iza neprijateljskih linija. Erdemović je rekao da je tako bilo sve do 16. jula 1995. godine i dodao da "ne može objasniti zašto nam je tog dana naređeno da se ti civili strijeljaju".

Karadžić je, također, sugerisao Erdemoviću da se "sam prijavio" za izvršenje tog zadatka komandiru grupe, Brani Gojkoviću, što je svjedok odbacio. On je naveo da je "uvijek nastojao" na da ne povrijedi civile u akcijama i dodao da mu je zbog neslaganja sa nadređenima Pelemišem i Salapurom u vezi s tim pitanjem oduzet čin vodnika početkom 1995. godine.

Pored toga, Karadžić je Erdemovića uglavnom ispitivao o tome šta su pripadnici tog odreda zaduživali prije odlaska na zadatke od hrane i opreme, da li je o tome vođena evidencija, kao i kada se tačno probudio i šta je doručkovao ujutro 16. jula prije nego što je otišao na farmu Branjevo.

Karadžić će unakrsno ispitivanje Dražena Erdemovića nastaviti sutra.