HAG/DEN HAAG | 06.05.2008.

SAVEZNI PROTIV REPUBLIČKIH OBAVEŠTAJACA

Bivši pripadnik savezne Službe državne bezbednosti izneo pregled paravojnih jedinica koje su 1991. godine na području Baranje i kninske Krajine delovale sa ciljem da proteraju Hrvate. Stanišić i dalje nije u stanju (ili ne želi) da prati suđenje

Prvi svedok optužbe na suđenju bivšim šefovima Državne bezbednosti (DB) Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću je njihov nekadašnji kolega iz savezne obaveštajne službe. Svedočio je uz mere zaštite lika i izmene glasa i sa pseudonimom P-299, a pod istim uslovima iskaz je dao i 2006. godine na suđenju bivšem predsedniku Republike Srpska Krajina Milanu Martiću.

Svedok je u maju 1991. godine ispred savezne Službe bezbednosti poslat u mirovnu misiju, prvo u Šibenik i Knin, a potom u Baranju. Iznoseći saznanja sa terena, danas je naveo izvestan broj srpskih paravojnih jedinica koje su se borile na području Hrvatske 1991. godine. U Kninu su delovale "Martićeva milicija" i jedinica kapetana Dragana. U Baranji je zatekao "arkanovce", "Bele orlove", "Badžinu grupu", poznatu i kao Jedinica za antiteroristička dejstva, i Frenkijevu Jedinicu za specijalne operacije. Sve navedene jedinice su, po optužnici, osnovane od strane ili po nalogu srpske DB.

Kao pripadnik savezne službe svedok je, tvrdi, nastojao da ostane neutralan i nije u Baranji kontaktirao sa komandantima pomenutih jedinica. Zato nije znao ko je koordinirao njihovo delovanje, ali mu je bilo jasno da su delili isti cilj, a to je proterivanje Hrvata sa tog područja. Video je i mnoge napuštene i opljačkane hrvatske i mađarske kuće, za šta su, po njemu, odgovorni upravo pripadnici tih jedinica.

Budući da je, osim svedokove pisane izjave, u dokaze uveden i transkript njegovog iskaza sa suđenja Milanu Martiću, danas nije ponavljao ono što je rekao tom prilikom. A rekao je da je u maju 1991. godine u Šibeniku od hrvatskih izbeglica saznao da su proterani pod pritiskom "Martićeve milicije", čiji su ih pripadnici fizički zlostavljali. Kada je otišao u Knin da to proveri, od Martića je dobio odgovor da njegova milicija nikoga nije maltretirala niti tukla... "osim ako za to nije imala razloga".

Glavno ispitivanje svedoka bilo je ispresecano čestim odlascima na sednice zatvorene za javnost, a tokom unakrsnog ispitivanja zastori su podignuti na kratko tek u nekoliko navrata. Moglo se čuti da je Stanišićev branilac nastojao da diskredituje svedoka ukazujući da se sam prijavio da svedoči protiv bivših zvaničnika DB jer je "gnevan" na njih zato što mu posle ukidanja saveznog nije dozvoljeno da postane pripadnik srpskog MUP. Svedok je na te optužbe odgovorio, ali na zatvorenoj sednici.

Na pitanje Simatovićevog branioca kako je znao da su paravojne jedinice u Baranji delile isti cilj ako nije imao kontakte sa njima, svedok je rekao da je to bilo očigledno po rezultatima, odnosno po tome što je 1991. godine celokupno hrvatsko stanovništvo iseljeno iz Baranje.

Stanišić se ni danas nije pojavio u sudnici, niti je suđenje pratio iz Pritvorske jedinice putem video konferencijske veze koja je samo za tu svrhu uspostavljena. Pritvorsko medicinsko osoblje je preko sekretarijata suda obavestilo veće da optuženi ima "vidljive simptome" koji se manifestuju čestim odlascima u toalet, zbog čega ne može da prati suđenje ni iz pritvora.