HAG/DEN HAAG | 20.01.2010.

RAT SAVEZNIKA

Radmilo Jasak, bivši zapovjednik bojne HVO u Mostaru, tvrdi da je Armija BiH napala položaje HVO u dolini Neretve snagom koja bi – da je umjesto ka jugu bila usmjerena ka sjeveru – mogla deblokirati Sarajevo. On tvrdi da HVO nikada nije planirao napade na Armiju BiH

U nastavku ispitivanja Radmila Jaska, bivšeg zapovjednika bojne u Mostaru i analitičara Vojno obavještajne službe HVO, odbrana generala Milivoja Petkovića je ukazivala na dokumente koji, po njoj, ukazuju da je Armija BiH sredinom aprila 1993. godine povela ofanzivu na položaje HVO u dolini Neretve. Svjedok kaže da su zapovjednici HVO bili iznenađeni silinom napada Armije BiH. "Da ih je bilo usmjeriti prema sjeveru moglo se Sarajevo deblokirati", smatra svjedok.

Jasak tvrdi da je Armija BiH i ranije izvodila operacije prema položajima HVO. Prvi sukobi su, po njegovim riječima, izbili 23. marta 1993. godine u području Konjica i Jablanice. HVO je te napade dočekao nespreman jer je svoje snage usmjerio prema crtama odbrane od VRS. Borbe su okončane dogovorom o prekidu vatre a pregovore je sa hrvatske strane predvodio optuženi Petković.

Prema jednom izviješću HVO na koji je ukazala odbrana, Armija BiH je 8. aprila napala vojarnu HVO u Seonici. Autor tog dokumenta je oficir HVO Slavko Puljić. On je napad Armije BiH nazvao "još jednim podmuklim potezom" zapovjednika Četvrtog korpusa Armije BiH Arifa Pašalića. Svjedok je rekao da je Puljić "školovan oficir" kome se može vjerovati na riječ.

Francuski sudija Antoneti/Antonetti je primijetio da je međunarodna zajednica bila duboko involvirana u konflikt i zapitao da li je moguće da bi netko mogao "igrati igre" pred zapovjednikom snaga UN Filipom Morijonom/Phillipe Morillon a da to on ne primijeti. Svjedok je odgovorio da su predstavnici međunarodne zajednice, poput francuskog generala, dolazili iz zemalja sa uređenim sustavima te da nisu mogli ni zamisliti da se tako nešto može desiti.

Tužilac tvrdi da je HVO napao prvi, odnosno da je 14. aprila 1993. godine HVO izdao ultimatum Armiji BiH da se stavi pod njihovu kontrolu u provincijama koje su smatrane hrvatskim. Svjedok pak tvrdi da je Armija BiH prva napala. Po njegovoj interpretaciji dokumenata na koje je ukazivala Petkovićeva odbrana cilj Armije BiH je bio da zauzme strateški važno brdo Bokševica sa kojeg se mogla kontrolirati cijela dolina Neretvice. HVO, tvrdi svjedok, nikada nije planirao napad na Armiju BiH koju je smatrala svojim saveznikom u borbi protiv VRS.

Iskaz svjedoka se nastavlja sutra.