HAG/DEN HAAG | 10.04.2003.

RAM - ŠIFRA ILI PLAN?

U unakrsnom ispitivanju zaštićenog svedoka B-1493, visokog oficira bivše JNA i od aprila 1992. jednog od zapovednika Armije BiH, Milošević tvrdio da RAM nije nikakav plan za zaposedanje teritorija buduće srpske države, već "šifra za prelazak na zaštićeni razgovor"

Zaštićeni svedok B-1493, visoki oficir bivše JNA a od aprila 1992. jedan od komandanata u Armiji BiH, je u današnjem nastavku svedočenja na sudjenju Slobodanu Miloševiću optužio JNA da je obučavala srpske paravojne formacije i učestvovala u okupaciji bosanskih gradova, kao i u pljačkanju kuća bosanskih Muslimana.

Paravojne formacije iz Srbije su, prema svedoku, bile "specijalne, dobro obučene i opremljene jedinice", čiji je zadatak bio da se "ubace u odredjeni prostor, naprave haos, ubiju nekoliko desetina uglednih ljudi, opljačkaju... i tako stvore uslove da se jedinice JNA uključe i pridruže okupaciji". Za to su ih, tvrdi svedok, obučavali oficiri JNA u vojnim centrima u Srbiji i Istočnoj Slavoniji. Takav scenario je, prema njegovom svedočenju, primenjen u napadima na Bijeljinu, Prijedor i Brčko, gde je ubijeno tri hiljade ljudi. Spiskove ljudi koje treba "likvidirati" zajednički su pravili pripadnici JNA i lokalna rukovodstva bosanskih Srba, tvrdi svedok.

Govoreći o napadu na Bijeljinu 1. aprila 1992., on je naglasio da JNA nije ni na koji način regovala na dejstva Arkanovih "specijalnih jedinica", već je dozvolila da se počine zločini nad civilnim stanovništvom. Zaštićeni svedok smatra da je JNA u Bijeljini i Zvorniku raspolagala dovoljnim snagama da "Arkanovce" vrlo lako stavi pod kontrolu, da je to htela. Umesto toga, JNA je blokirala grad i niko nije mogao da u njega udje, ili izadje, bez kontrole JNA i "srpske garde". Pozivajući se na svedočenja bivših zatočenika logora Batković, on je rekao da su pojedini vojni policajci upadali i pljačkali muslimanske kuće.

U unakrsnom ispitivanju bivšeg visokog oficira JNA i zapovednika Armije BiH Milošević je tvrdio da je Arkan došao u Bijeljinu u "privatnom aranžmanu sa lokalnim srpskih vlastima", koje su ga pozvale nakon što su "muslimanski ekstremisti blokirali grad" i pripremili "spiskove Srba za likvidaciju". Za sukobe u BiH Milošević je optužio "zelene beretke", "patriotsku ligu" i "hiljade islamskih plaćenika", ali je svedok tvrdio da u zoni za koju je on odgovarao nije bilo ni jednog "mudžahedina", a da ih je u Bosni i Hercegovini ukupno bilo "izmedju 250 i 300".

Na Miloševićevo pitanje da li je čuo za plan RAM, svedok B-1493, koji je do 1991. godine bio odgovoran za operativno-ratna planiranja u svojoj komandi JNA, je odgovorio da takav plan nije video, ali da je radio na jednom sličnom planu pod šifrom "S2". Tim planom je, tvrdi svedok, bilo predvidjeno da se korpusi Prve vojne oblasti, čije je sedište u Beogradu, rasporede duž linije Karlobag-Karlovac-Virovitica, što je navodno predvidjeno i planom RAM. Milošević je, medjutim, tvrdio da je RAM zapravo "šifra za prelazak na zaštićeni razgovor, a ne plan".

Na početku dokaznog postupka po optužnicama za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, tužilaštvo je emitovalo snimak presretnutog telefonskog razgovora izmedju Slobodana Miloševića i Radovana Karadžića, vodjenog 8. jula 1991., u kojem je, pored ostalog, sadržan i ovaj dijalog:

MILOŠEVIĆ: "Od strateškog značaja je za budući RAM, znaš šta je RAM?
KARADŽIĆ: "Da, sve znam, sve znam."
MILOŠEVIĆ: "Da banjalučka grupacija bude sposobna i mobilna."
KARADŽIĆ: "Dobro."
MILOŠEVIĆ: "Zato moraš, pod jedan, obezbediti da ona bude sposobna i mobilna i da nema nikakvih problema. I, dva, za jedan sat se javi Uzelcu sa pozivom na dogovor."

Milošević danas nije objasnio zašto posle "šifre RAM" on i Karadžić nisu prešli na "zaštićeni razgovor", već su na otvorenoj i prisluškivanoj telefonskoj liniji nastavili da govore o planovima za naoružavanje Srba i zaposedanje teritorija. (kraj)