HAG/DEN HAAG | 10.03.2010.

"TERORISTIČKA" OVK PROTIV "NEPODŠIŠANIH" POLICAJACA

Odbrana policijskog generala Vlastimira Đorđevića celo današnje zasedanje utrošila na opisivanje "bezbednosne situacije" na Kosovu godinu dana pre nego što su počinjeni zločini koji se navode u optužnici. Bivši policajac Radomir Mitić tvrdi da su za "izuzetno tešku" situaciju bili odgovorni albanski "teroristi", dok se policiji na dušu stavljalo samo neuredno držanje

Dokazni postupak odbrane policijskog generala Vlastimira Đorđevića je nastavljen svedočenjem bivšeg načelnika policije u Uroševcu Radomira Mitića. Današnje zasedanje je uglavnom proteklo u ponavljanju onoga što se ranije moglo čuti u iskazima njegovih prethodnika na klupi za svedoke, pre svega bivšeg šefa policijske stanice Štimlje Branka Mladenovića.

Mitić je rekao da je situacija na Kosovu 1998. godine bila "izuzetno teška", pre svega zbog napada albanskih "terorista" na policiju, vojsku i civile, što se u dosadašnjem dokaznom postupku odbrane moglo čuti nebrojeno puta. U dokumentima Štaba MUP za Kosovo, koje je branilac danas prezentovao, izveštava se o napadima Oslobodilačke vojske Kosova i upozorava na njihove moguće buduće akcije.

Sudeći po navodima predočenih dokumenata Štaba MUP, jedini greh policije u to vreme bilo je neuredno držanje. U depeši od 16. septembra 1998. godine se, naime, nalaže Sekretarijatima unutrašnjih poslova da pojačaju kontrolu svojih pripadnika kod kojih je uočena slaba disciplina u pogledu izgleda i oblačenja. Mitić objašnjava da su se tada pojedini policajci "malo opustili" i da su išli "nepodšišani i bez uniformi". Po optužnici protiv generala Đorđevića, ta vrsta "opuštenosti" se ne stavlja na teret policiji, već se navode ubistva i deportacije albanskih civila širom Kosova u kojima su njeni pripadnici učestvovali u proleće i leto 1999. godine.

Osim nastojanja da se pojasni "bezbednosna situacija" na Kosovu, odabrana predočavanjem brojnih depeša Štaba MUP nastoji i da ukaže da su kosovski policijski sekretarijati naređenja uglavnom dobijali od tog organa, a ređe iz Beograda od svog de iure nadređenog – tadašnjeg načelnika resora javne bezbednosti, generala Vlastimira Đorđevića. Među prezentovanim dokumentima je, doduše, i nekoliko njegovih depeša po kojima su, kako je rekao svedok, policajci iz Uroševca postupali.

Radomir Mitić će iskaz nastaviti sutra.