HAG/DEN HAAG | 29.02.2012.

"SUPERMEN" FRANKO SIMATOVIĆ

Suočen sa navodima dnevnika operacije "Pauk", svedok odbrane Mladen Karan prihvatio da je optuženi Simatović u Cazinskoj krajini učestvovao i u planiranju borbi, a ne samo u izviđanju neprijatelja, kako je ranije tvrdio, ali je dodao da mu nije jasno kako je moguće da ista osoba vrši dva tako zahtevna zadatka

Mada se operacija "Pauk" ne navodi u optužnici protiv bivših šefova Državne bezbednosti (DB) Srbije Jovice Stanišića i Franka Simatovića, tužioci od početka procesa ukazuju na nju kao na paradigmu učešća srpske tajne službe u borbenim akcijama van Srbije. Te aktivnosti su, po optužbi, sprovođene u saradnji sa drugim jedinicama u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem etničkog čišćenja delova Hrvatske i BiH. Operacija "Pauk" sprovedena je od jeseni 1994. do leta 1995. godine u Zapadnoj Bosni kao podrška jedinicama Fikreta Abdića u obračunu sa Petim korpusom Armije BiH. U njoj su učestvovale jedinice iz Srbije, Republike Srpske i Republike Srpske Krajine.

Svedok Simatovićeve odbrane – penzionisani pukovnik vojne bezbednosti Mladen Karan – je nastojao da umanji ulogu DB Srbije i optuženih u operaciji "Pauk". Tvrdio je da su na čelu operacije bili oficiri Srpske vojske Krajine (SVK), a da su dve taktičke grupe vodili pripadnici Teritorijalne odbrane Istočne Slavonije Milorad Ulemek Legija i Radojica Rajo Božović, dok je Franko Simatović "samo" predvodio grupu za elektronsko izviđanje u komandi "Pauka" na planini Petrova Gora. Tužiteljica Maksin Markus/Maxine Marcus je u današnjem unakrsnom ispitivanju predočila niz dokumenata koji, po njoj, opovrgavaju svedokove tvrdnje.

Za početak, predočila je dnevnik operacije "Pauk" u kojem se u 15 dnevnih unosa pominje da Franko Simatović određuje vojne ciljeve i bavi se rasporedom snaga. Na tužiteljicinu opasku da se radi o planiranju borbenih aktivnosti a ne o pukom elektronskom izviđanju, Karan je rekao da se "može reći da je to tačno". Ipak, nije mu jasno kako je Simatović mogao u isto vreme da obavlja tako "ozbiljan i obiman" posao kao što je elektronsko izviđanje, a pri tom i komanduje operacijom. Tvrdi da je to mogao da postigne samo "supermen".

Ukazujući na ulogu Jovice Stanišića u operaciji "Pauk", tužiteljica je predočila dokumente sa sastanaka na kojima optuženi sa najvišim srpskim vojnim i političkim zvaničnicima, poput Slobodana Miloševića, Ratka Mladića i Momčila Perišića, razgovara o podršci Fikretu Abdiću. Svedok je odbacio sugestiju da je Stanišić na taj način učestvovao u planiranju operacije, navodeći da se radilo "samo o dogovoru" a da su borbene akcije planirane na terenu.

Budući da je svedok tvrdio da su se Ulemek i Božović operaciji "Pauk" pridružili kao teritorijalci 11. vukovarske brigade SVK, tužiteljica je predočila dokument DB Srbije u kojem se navodi da su oni tamo poslati kao pripadnici Jedinice za antiteroristička dejstva srpske tajne službe, poznate i kao "Crvene beretke". Pored toga, u dokumentu se navodi da su "Crvene beretke" učestvovale u borbenim dejstvima, a ne samo u obezbeđenju komande na Petrovoj Gori, kako je to tvrdio svedok. Karan, koji je u to vreme bio oficir bezbednosti 21. korpusa SVK, odgovara da o Ulemeku i Božoviću "nije imao takve informacije", ali prihvata da su neki pripadnici "Crvenih beretki" možda učestvovali u borbama iako im, kako je rekao, to nije bio zadatak.

Dokazni postupak Simatovićeve odbrane se nastavlja idućeg utorka.