HAG/DEN HAAG | 03.11.2008.

"PISMENO SVEDOČENJE" RADOVANA KARADŽIĆA

Žalbeno veće prihvatilo zahtev Momčila Krajišnika da se – umesto svedočenja uživo – u spise prihvati pisana izjava Radovana Karadžića, pod uslovom da on potvrdi njenu "tačnost i istinitost" i odgovori na pitanja tužioca i sudija. Tužilac će u sredu imati na raspolaganju samo 90 minuta za unakrsno ispitivanje Karadžića.

"Krajišnik i Karadžić nisu upravljali Republikom Srpskom kao svojom privatnom prćijom.... Karadžić nikada nije smatrao Krajišnika svojim ličnim premijerom... Krajišnik nikada nije bilo ličnost broj 2 u Republici Srpskoj... i nije bio opsednut etničkim razdvajanjem sa Muslimanima, niti je to bila politika srpskog rukovodstva".

Tako Radovan Karadžić u izjavi pripremljenoj za Žalbeno veće opisuje mesto žalioca Momčila Krajišnika u političkom vrhu bosanskih Srba i njegovu ulogu u ratnim zbivanjima. Mada se u njoj minimalizuje, pa čak i nipodaštava, uloga predsednika Skupštine u stvaranju Republike Srpske, Krajišnik je danas tražio da se ta izjava uvrsti u dokaze umesto Karadžićevog iskaza "uživo", to jest u sudnici. Njegov branilac za pitanja udruženog zločinačkog poduhvata, američki advokat Nejtan Deršovic/Nathan Dershovitz, je takav zahtev obrazložio činjenicom da se Krajišnik koji bi – budući da se sam zastupa - trebalo lično da ispituje Karadžića, "brine da li će biti u stanju da svedoku postavi sva relevantna pitanja", koja su već obrađena u svedokovoj izjavi.

Tužilac se suprotstavio prihvatanju Karadžićeve pisane izjave umesto svedočenja uživo, ukazujući da stavove i tvrdnje navedene u toj izjavi sudije "treba da čuju iz usta svedoka", kako bi mogle da procene njihovu verodostojnost. Žalbeno veće je, međutim, prihvatilo Krajišnikov zahtev: izjava će biti uvedena u spise pod uslovom da Karadžić u sredu potvrdi njenu "tačnost i istinitost" i bude spreman da odgovara na pitanja tužioca i samih sudija. Tužiocu je odobren sat i po za unakrsno ispitivanje Karadžića, dok će branilac Deršovic imati 45 minuta za pitanja u vezi sa zaključkom prvostepene presude o postojanju udruženog zločinačkog poduhvata. .

Današnje dodatno izvođenje dokaza u žalbenom postupku Momčila Krajišnika odvijalo se bez prisustva javnosti. Na takozvanim polu-zatvorenim sednicama Žalbeno veće je saslušalo iskaze Džordža Menoa/George Mano i Stefana Karganovića, dvojice bivših članova tima Krajišnikove odbrane, koji je na suđenju vodio engleski advokat Nikolas Stjuart/Nicholas Stewart.

U žalbi na prvostepenu presudu kojom je osuđen na 27 godina zatvora, Krajišnik je, pored ostalog, naveo da "nije imao kompetentnog branioca", što su svojim izjavama u žalbenom postupku potvrdili i Stjuartovi bivši saradnici Meno i Karganović. Žalbeno veće je, međutim, želelo da čuje više o ponašanju i postupcima bivšeg Krajišnikovog branioca, pa je Menoa i Karganovića pozvalo da o tome daju iskaz kao svedoci suda. Osim sudija, danas su ih ispitivali i tužilac Piter/Peter Kremer, branilac Nejtan Deršovic i "prijatelj suda" Kolin Nikols/Colin Nicholls, ali svi na "poluzatvorenim sednicama". O čemu su svedočili i kako su opisali ponašanje i postupke Nikolasa Stjuarta, s kojim se Krajišnik tokom suđenja često sukobljavao, saznaće se verovatno tek iz presude Žalbenog veća.