HAG/DEN HAAG | 26.10.2009.

"NESRAZMERNA ODMAZDA" VOJSKE I POLICIJE

U petom svedočenju pred Tribunalom, na suđenju generalu Vlastimiru Đorđeviću, bivši britanski vojni ataše u Beogradu Džon Krosland optužio jedinice vojske i policije za prekomernu upotrebu sile u napadima na albanska sela za koja su smatrali da pružaju podršku OVK. "Kap koja je prelila čašu" je, kaže, bila "veoma nesrazmerna odmazda" nad albanskim muškarcima u selu Račak početkom 1999. godine

Posle jednomesečne pauze na suđenju bivšem načelniku Resora javne bezbednosti srpskog MUP Vlastimiru Đorđeviću, optužba je nastavila svoj dokazni postupak iskazom Džona Kroslanda/John Crosland, koji je od 1996. godine bio vojni ataše britanske ambasade u Beogradu. Srbiju je napustio 23. marta 1999. godine, dan pred početak NATO intervencije tokom koje su počinjeni brojni zločini nad kosovskim Albancima za koje se tereti general Đorđević.

Tužiteljica Kravec/Kravetz je u glavnom ispitivanju predočila neke od oko 80 izveštaja koje je svedok zabeležio tokom svojih poseta Kosovu 1998. i 1999. godine. U njima se navodi da su Vojska Jugoslavije i srpski MUP u združenim akcijama u pokrajini koristile neproporcionalnu silu prilikom napada na sela za koja su smatrali da pružaju podršku Oslobodilačkoj vojsci Kosova (OVK). Svedok kaže da je situacija kulminirala u leto 1998. godine kada su srpske snage počele učestalije da granatiraju albanska sela što je za posledicu imalo raseljavanje više stotina hiljada izbeglica unutar pokrajine.

Primer takvog granatiranja je, prema njegovim izveštajima, napad na Mališevo i okolna mesta zbog čega je u dolinu Pagaruše izbeglo nekoliko desetina hiljada albanskih civila. U leto 1998. godine teškom artiljerijom je, kaže, napadnuto i područje Suve Reke, kao i sela u zapadnom Kosovu, pre svega u okolini Dečana. Tokom svojih poseta Kosovu Krosland je, kaže, "gotovo svakodnevno" nailazio na delimično ili u potpunosti razorena sela u kojima su usevi bili zapaljeni, stoka pobijena, a stanovništvo izbeglo.

Kap koja je prelila čašu i koja je značajno uticala na stav NATO zemalja prema Srbiji bio je, kaže svedok, ubistvo albanskih muškaraca u selu Račak 15. januara 1999. godine. Radilo se, po njemu, o "veoma nesrazmernoj odmazdi" vojske i MUP nakon ubistva trojice policajaca u tom području. Vojska i policija su, po njegovim informacijama, učestvovale u brojnim zajedničkim akcijama, a saradnja se ogledala i u ustupanju tenkova i oklopnih vojnih vozila jedinicama MUP, koja su potom farbana u plavo i korišćena u artiljerijskim napadima na sela.

Krosland je do sada svedočio na četiri "kosovska" procesa pred Tribunalom – prvo u predmetu Slobodana Miloševića, potom i na suđenjima zapovednicima OVK u Limaju, Muslijuu i Bali, kao i Haradinaju, Balaju i Brahimaju, a transkript njegovog svedočenja na suđenju šestorici srpskih zvaničnika na čelu sa Milanom Milutinovićem je, pored izjave koju je dao haškim istražiteljima, uveden u dokaze. Bivši britanski vojni ataše je danas, kao i u prethodne četiri prilike, iskaz dao uz mere zaštite lika.

Pred kraj današnjeg zasedanja počelo je unakrsno ispitivanje svedoka od strane branioca Veljka Đurđića.