HAG/DEN HAAG | 14.10.2008.

"KOJE DETE VIŠE VOLIŠ"

Svedok optužbe Franjo Baričević tvrdi da je vojvođansko selo Hrtkovci napustio nakon mitinga Srpske radikalne stranke u maju 1992. godine i pretnji koje su upućene njegovoj ćerki. Nepoznati ljudi su je pitali "koga tata više voli – nju ili brata jer će ono dete koje više voli moći da ode u Hrvatsku a sa drugim se zna šta će biti"

Franjo Baričević je vojvođansko selo Hrtkovci napustio 19. maja 1992. godine, 13 dana nakon mitinga Srpske radikalne stranke i govora njenog lidera Vojislava Šešelja. Svedočeći danas na suđenju lideru srpskih radikala, Baričević je rekao da se u četiri sedmice nakon tog mitinga iz Hrtkovaca iselilo više od 300 hrvatskih domaćinstava.

Baričević tvrdi da je Šešelj na tom mitingu pročitao spisak sa imenima 17 uticajnih Hrvata - među njima je bilo i njegovo ime - kojima je poručio da "imaju 3 dana da se isele jer srpske izbeglice iz Hrvatske nemaju krov nad glavom". Tada je rekao da će Hrvati dobiti ključeve od srpskih kuća u Hrvatskoj i da će autobusima biti prebačeni u "lijepu njihovu". Budući da Šešelj nije poznavao meštane Hrtkovaca, taj spisak je, po svedoku, dobio od lokalnih pristalica Srpske radikalne stranke koje je predvodio Ostoja Sibinčić.

U govoru kojim je, prema optužnici, "direktno podsticao izvršenje konkretnih zločina i lično počinio zločin deportacije i prisilnog premeštanja", Šešelj je, po Baričeviću, pominjao "srpski Dubrovnik, srpski Karlovac i srpsku Viroviticu". Takođe je, tvrdi svedok, rekao da "mešani brakovi moraju da se rastave a deca iz tih brakova poubijana".

Baričević je opisao pretnje koje je njegova ćerka doživela kada su je nepoznate osobe zaustavile na ulici. Od nje je zatraženo da kaže "koga tata više voli – nju ili njenog brata – pošto će ono dete koje više voli moći da ode u Hrvatsku a sa drugim se zna šta će biti". Nakon toga su usledile telefonske pretnje koje su okončane tek kada je svedok pristao da svoje imanje sa dve kuće zameni za spaljenu kuću u predgrađu Slavonske Požege u Hrvatskoj. "Uzeo sam šta mi se davalo, bilo mi je važno izvući živu glavu, da su mi deca na sigurnom", rekao je Baričević.

Tužilaštvo do danas nije uspelo da pronađe video ili audio snimak mitinga u Hrtkovcima ali je govor koji je Šešelj tom prilikom održao objavljen u jednoj od 80 knjiga lidera srpskih radikala. Pošto se u objavljenom tekstu ne pominje izjava da "treba pobiti decu iz mešovitih brakova", predsedavajući sudija Antoneti/Antonetti je nekoliko puta zatražio od svedoka da potvrdi da li je to Šešelj zaista rekao. Svedok je ostao pri svom iskazu, govoreći da je "sasvim siguran" šta je čuo.

Unakrsno ispitivanje svedoka biće nastavljeno sutra posle podne.