HAG/DEN HAAG | 20.03.2012.

"ANOMALIJE" MLADIĆEVIH BELEŽNICA

Ekspert odbrane Jovice Stanišića i stručnjak za prepoznavanje falsifikata Dejvid Braun tvrdi da u beležnicama Ratka Mladića postoje "anomalije" - neke od uvezanih stranica nisu "poravnate po visini", u jednoj od beležnica nedostaje polovina lista, rukopis je previše uredan a "hronologija" je takva da se na njihovu istinitost može samo delimično osloniti

Dokazni postupak Franka Simatovića je ove sedmice prekinut iskazom Dejvida Brauna/David Browne, veštaka odbrane Jovice Stanišića, stručnjaka za prepoznavanje falsifikata. Njegovim svedočenjem, Stanišićeva odbrana nastoji da dokaže da postoje "anomalije" u beležnicama koje je Ratko Mladić, bivši komandant Glavnog štaba VRS, vodio od juna 1991. do novembra 1996. godine. Odbrana takođe tvrdi da je postojalo "fabrikovanje" kao i dokazi "celokupnog insceniranja" ali je o detaljima bilo reči na sednici zatvorenoj za javnost.

Tužilaštvo je u aprilu prošle godine uvelo u dokaze 37 izvoda iz Mladićevih beležnica koje su zaplenjene u pretresu stana njegove supruge. Izvodi, po tužilaštvu, ukazuju na "komunikaciju i saradnju učesnika udruženog zločinačkog poduhvata" čiji je cilj bilo etničko čišćenje velikih delova Hrvatske i Bosne i Hercegovine kao i doprinos optuženih ostvarenju tog cilja.

Budući da ne poznaje ćirilično pismo i srpski jezik, Braun nije analizirao sadržaj beležnica već je nastojao da utvrdi da li sveske koje su mu date imaju "anomalije" i da li ima dokaza da je "neko nešto mešetario". Braun je, tako, pokušao da utvrdi da li postoje problematična udubljenja u papiru koja se ne podudaraju sa zapisima ili na koji su način i kojim lepkom spojeni listovi.

Po Braunu, "malo je verovatno" da su postojeća oštećenja nastala od uobičajenog korišćenja", neke od uvezanih stranica nisu "poravnate po visini" već "štrče" a u jednoj od beležnica nedostaje polovina lista. Dve stranice koje nedostaju slede nakon unosa o sastanku Jovice Stanišića sa Slobodanom Miloševićem u Beogradu u junu 1995. godine ali nemaju veze sa tim sastankom koji je završen na prethodnom listu, ukazao je svedok.

Braun je takođe primetio da je Mladićev rukopis bio "uredan, sitan i zbijen" pa je zaključio da su "verovatno" postojale "grube skice" na osnovu kojih je materijal tek kasnije unošen u dnevnike. Dnevnici, rekao je svedok, ne ukazuju da su napisani "za vreme akcije ili da je onaj ko ih je pisao bio pod paljbom i pritiskom".

U odgovorima na pitanja tužioca, svedok je rekao da je "hronologija beležnica takva da se na njihovu istinitost može samo delimično osloniti". Objasnio je da je, po njemu nelogično da se dnevnik događaja vodi paralelno u nekoliko različitih beležnica kao i da ne smatra logičnim da je Mladić jednu beležnicu popunjavao, na primer, u Glavnom štabu a drugu na terenu.

Unakrsno ispitivanje svedoka biće nastavljeno sutra.